Văn hóa xã hội

Ba Đình hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6
Ngày đăng 07/06/2016 | 14:40

Ngày môi trường thế giới năm 2016 với chủ đề "Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta" cùng với cả nước và Thành phố; Quận Ba Đình triển khai "Tháng hành động vì môi trường" nhân ngày Môi trường thế giới 5/6 theo đó tại Kế hoạch số 113/KH-UBND - ngày 26/5/2016; Phòng Tài nguyên - Môi trường là đơn vị thường trực, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, 14 phường tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, làm sạch các hồ, thu gom xử lý chất thải,…. Đặc biệt tăng cường công tác truyền thông rộng rãi nâng cao nhận thức của cộng đồng về sống thân thiện với môi trường, ngăn chặn hành động làm suy kiệt tài nguyên đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường các Hồ trên địa bàn,…góp phần xây dựng Quận văn minh xanh sạch đẹp, đây là một trong các hoạt động thực hiện theo tinh thần Kết luật số 02-KL/TW ngày 26/4/2016 của Ban Bí thư về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Hoàng Linh BTG