Văn hóa xã hội

Ngành Giáo dục - Đào tạo quận Ba Đình sẵn sàng cho năm học mới
Ngày đăng 25/08/2016 | 16:49

Ngày 5/9, Lễ khai giảng “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”, học sinh trên địa bàn quận Ba Đình sẽ bước vào năm học mới 2016-2017. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng ở các trường đã hoàn tất. Thầy và trò đã sẵn sàng bước vào năm học mới. Năm học tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 

Trước thềm năm học mới, để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học của thầy và trò các nhà trường. Xác định bồi dưỡng đội ngũ là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. Trong những tháng nghỉ hè, ngành Giáo dục các cấp từ Thành phố đến quận đã tổ chức nhiều chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, bồi dưỡng, đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ; các chuyên đề chuyên môn của từng cấp. Đặc biệt Quận ủy đã tổ chức 09 lớp bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị hè cho trên 2000 đội ngũ cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên và toàn thể cán bộ công nhân viên ngành Giáo dục trong quận. Trang bị những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV; 06 Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV, trong đó tập trung đi sâu vào 03 chương trình công tác Xây dựng Đảng, Chương trình về AN-QP và Chương trình văn hóa giáo dục. Triển khai 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp của ngành Giáo dục trong năm học mới. Các học viên cũng được nghe báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy thông báo nhanh những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố và quận trong những tháng đầu năm 2016. Qua đó đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngoài kiến thức chuyên môn đã nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác để thực hiện tốt năm học.

Công tác tổ chức tuyển sinh được triển khai nghiêm túc, dân chủ, công khai chỉ tiêu tuyển sinh các cấp, năm đầu thí điểm tuyển sinh trực tiếp qua hệ thống điện tử ở một số trường.

Việc đầu tư trang bị cơ sở vật chất luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các trường ưu tiên trước thềm năm học mới. Chuẩn bị năm học mới 2016-2017, quận đã đầu tư trên 400 tỷ ngân sách cho trang bị cơ sở vật chất như xây mới trường, lớp học, phòng chức năng…Đồng thời duy trì, bảo trì các trường lớp trên địa bàn.

Với mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33 - Hội nghị Trung ương lần thứ IX (khóa XI), Ngành Giáo dục Ba Đình phấn đấu hoàn thành xuất sắc các các nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Hoàng Linh - BTG