Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình tổ chức lớp tập huấn công tác Cải cách hành chính năm2014
Ngày đăng 20/10/2014 | 00:00

Ngày 17/10/2014, tại 180 Trấn Vũ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với Phòng Nội vụ quận Ba Đình tổ chức lớp “Tập huấn công tác cải cách hành chính" năm 2014.

Tham dự lớp tập huấn còn có hơn 60 các ông bà là Chủ tịch UBND, lãnh đạo phụ trách và đại diên công chức làm việc tại bộ phận "một cửa" UBND 14 phường; lãnh đạo và chuyên viên làm công tác cải cách hành chính các phòng quản lý nhà nước thuộc Quận; công chức làm việc tại bộ phận " một cửa" UBND Quận.

Lớp tập huấn đã được nghe đồng chí Phạm Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ trao đổi các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, những yêu cầu đòi hỏi cán bộ công chức phải nghiêm túc thực hiện nhằm đáp ứng nhiệm và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.