Văn hóa xã hội

Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn và người sử dụng lao động
Ngày đăng 31/10/2014 | 00:00

Ngày 29/10/2014, Liên đoàn Lao động Quận phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Ba Đình tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động tại các cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Quận.

Tham dự tập huấn có 150 đại biểu là các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giám đốc doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp có sử dụng lao động theo chế độ hợp đồng lao động.

Tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình đã phổ biến các nội dung liên quan đến việc sử dụng người lao động, giao kết hợp đồng lao động. Đồng thời, hướng dẫn việc thực hiện các chế độ Bảo hiểm xã hội theo các quy định mới hiện nay của Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, giải đáp về các chính sách của Nhà nước, các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội hiện nay.