Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình nhận bàn giao cơ sở nhà đất di tích lịch sử văn hóa“Hồ Hữu Tiệp và xác máy bay B52 bị bắn rơi ngày 27/12/1972”từ Bộ Tư lệnh Thủ đô.
Ngày đăng 06/11/2014 | 00:00

Thực hiện quyết định số 5494/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển giao cơ sở nhà đất di tích lịch sử văn hóa “Hồ Hữu Tiệp và xác máy bay B52 bị bắn rơi ngày 27/12/1972” từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sang UBND quận Ba Đình quản lý

Sáng ngày 05/11/2014 tại nhà khách Bảo tàng B52, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiến hành bàn giao cho quận Ba Đình quản lý cơ sở nhà đất di tích lịch sử văn hóa " Hồ Hữu Tiệp và xác máy bay B52 bị bắn rơi ngày 27/12/1972".

Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô; đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Tư lệnh; Đại tá Nguyễn Đức Hậu, Phó Chủ nhiệm chính trị, Lãnh đạo Bảo tàng B52; cùng tham dự, chứng kiến lễ ban giao có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi Trường; đại diện quận Ba Đình có đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình; Trưởng các phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin.

Phát biểu tại lễ bàn giao, đồng chí Nguyễn Quang Trung – Phó chủ tịch UBND quận nhấn mạnh di tích lịch sử văn hóa "Hồ Hữu Tiệp và xác máy bay B52 bị bắn rơi ngày 27/12/1972" là di tích cách mạng kháng chiến quan trọng đã được xếp hạng cấp Quốc gia năm 1992, đây là một trong những chứng tích gắn liền với lịch sử đấu tranh thống nhất đất nước. Trong thời gian tới quận Ba Đình tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích ./.