Văn hóa xã hội

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo MTTQ quận Ba Đình nhiệm lỳ 2014-2019
Ngày đăng 11/12/2014 | 00:00

Sáng 10/12/2014, tại trụ sở UB MTTQ quận Ba Đình - 18b Lê Hồng Phong đã diễn ra hội nghị Ủy ban MTTQ quận Ba Đình khóa XVII (nhiệm kỳ 2014-2019).

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy; đồng chí Hồ Thị Mộng Điệp - Quận ủy viên, Chủ tịch UB MTTQ quận Ba Đình cùng 42/61 vị ủy viên UB MTTQ quận khóa XVII.

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UB MTTQ quận đã thông báo kế hoạch số 123-KH/QU ngày 10/11/2014 của Quận ủy Ba Đình về việc thực hiện Quyết định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) "về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội". Qua đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ quận khóa XVII lần thứ II để tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo của MTTQ quận. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Ủy ban MTTQ quận khóa XVII như sau:

1. Đồng chí Hồ Thị Mộng Điệp - Quận ủy viên, Chủ tịch UB MTTQ quận số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu, đạt 92,56%; số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu, đạt 4,76%; số phiếu tín nhiệm thấp: 0.

2. Đồng chí Phạm Quang Tuấn - Phó Chủ tịch UB MTTQ quận số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu, đạt 66,6%; số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu, đạt 28,57%; số phiếu tín nhiệm thấp: 01phiếu, đạt 2,38%.

3. Đồng chí Đặng Duy Hải - Phó Chủ tịch UB MTTQ quận số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu, đạt 73,81%; số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu, đạt 23,8%; số phiếu tín nhiệm thấp: 0.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ quận Ba Đình đã được thông báo trực tiếp tại hội nghị.