Văn hóa xã hội

Ban CHQS quận Ba Đình tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ giữ chức vụ chỉ huy các đơn vị Dân quân tự vệ, Dự bị động viên quý IV năm 2014.
Ngày đăng 24/12/2014 | 00:00

Ngày 17-18/12/2014, tại hội trường tầng 3, Ban CHQS quận Ba Đình tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm các đồng chí cán bộ giữ chức vụ chỉ huy các đơn vị Dân quân tự vệ, Dự bị động viên quý IV năm 2014

Tại hội nghị, đại diện Ban Chính trị đã thông báo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và tình hình Quốc phòng - An ninh của quận Ba Đình năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ cơ bản trong năm 2015. Trong năm qua, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững, kinh tế tăng trưởng ổn định, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Cũng nhân dịp này, Ban CHQS quận đã thực hiện chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 845 đồng chí giữ chức vụ chỉ huy các đơn vị DQTV, DBĐV thuộc quận với tổng số tiền là 406.390.500 đồng./.