Văn hóa xã hội

Lập phương án phá 2 cao ốc trước 30/4
Ngày đăng 27/08/2008 | 00:00

Ông Bùi Văn Thông, Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, quận vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư nhà số 4 Đặng Dung và số 2 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh phải tự lập phương án phá dỡ phần sai phạm, báo cáo trước 30/4

Ông Bùi Văn Thông, Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, quận vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư nhà số 4 Đặng Dung và số 2 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh phải tự lập phương án phá dỡ phần sai phạm, báo cáo trước 30/4

Phương án đưa ra phải nêu rõ số tầng sẽ phá bỏ, cách đảm bảo vệ sinh, an toàn cho người đi đường và khu vực lân cận.... Phương án này sẽ được cơ quan chuyên môn của Sở Xây dựng thẩm định trước khi cho thực hiện.

Ngày 19/4, UBND quận Đống Đa cũng đã gửi văn bản cho chủ đầu tư 19 Đào Duy Anh yêu cầu tự lên phương án phá dỡ, trình UBND quận trước ngày 15/5.

Tòa nhà số 4 Đặng Dung được Sở Xây dựng cấp phép cho Công ty TNHH Nam Hưng xây dựng 13 tầng, 1 tầng kỹ thuật, 1 tầng áp mái, cao 56,1 m. Tuy nhiên, công trình đã xây vượt 8 tầng, cao 69,2 m (vượt phép 13,1 m). Ngoài ra, công trình còn vi phạm về diện tích xây dựng: từ tầng 1 đến tầng 3 diện tích xây dựng được nâng từ 671 m2 lên 749,1 m2.

Công trình số 2 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh được UBND quận Ba Đình cấp phép xây nhà ở 5 tầng và 1 tum nhưng đã xây dựng thành khách sạn 10 tầng và 1 tầng hầm.

Tòa nhà 17 Đào Duy Anh hiện sai phép 4 tầng. Nếu theo hồ sơ tòa nhà khi chủ đầu tư là Công ty hợp doanh Xây lắp và kinh doanh nhà Quảng Nam - Đà Nẵng lập, thì Sở Quy hoạch Kiến trúc HN đã chấp thuận miễn phép xây dựng với thiết kế 13 tầng. Tuy nhiên, dự án đã chuyển chủ đầu tư, với thiết kế và độ cao lên tới 17 tầng, thuộc diện phải xin phép xây dựng