Văn hóa xã hội

Bảo hiểm xã hội một năm nhìn lại
Ngày đăng 19/02/2009 | 00:00

Cũng như nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố, năm 2008 là một năm có nhiều khó khăn: như giá cả sinh hoạt tăng cao, lạm phát kinh tế diễn biến phức tạp, suy thoái kinh tế,... gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp

Cũng như nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố, năm 2008 là một năm có nhiều khó khăn: như giá cả sinh hoạt tăng cao, lạm phát kinh tế diễn biến phức tạp, suy thoái kinh tế,... gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp

Cũng như nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố, năm 2008 là một năm có nhiều khó khăn: như giá cả sinh hoạt tăng cao, lạm phát kinh tế diễn biến phức tạp, suy thoái kinh tế,... gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp. Riêng đối với lĩnh vực BHXH, không ít đơn vị do tình hình sản xuất kinh doanh gặp rủi ro, thua lỗ nên việc đóng BHXH chậm và còn để nợ đọng. Cùng với những khó khăn trên, năm qua BHXH quận Ba Đình còn đứng trước vấn đề, đó là một số các cơ quan trung ương, cơ quan quản lý nhà nước có mức đóng BHXH cao, ổn định được điều chuyển về đóng BHXH tại BHXH thành phố nên đã làm giảm mức thu của đơn vị.

Mặc dù vậy, tập thể CBCNVC cơ quan BHXH quận Ba Đình năm qua đã luôn nỗ lực khắc phục mọi trở ngại, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp trên, phối hợp với các đơn vị, ban, ngành hữu quan một cách hiệu quả, triển khai tốt công tác cải cách hành chính,... nên công tác thu BHXH hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2008 toàn quận có 1.794 cơ quan đơn vị tham gia BHXH với tổng số lao động là: 100.446 người, số tiền thu 300 tỷ đồng; có 39.562 đối tượng hưởng lương hưu trí và trợ cấp BHXH, với số tiền chi trả năm 2008 là 761 tỷ đồng; đã duyệt hồ sơ và cấp sổ cho 887 đơn vị với 8.930 sổ BHXH; tuyên truyền, vận động được 320 đơn vị mới với 3.930 lao động tương ứng với quỹ lương: 6.732.229.286 đ; đã phát hành được 4.973 thẻ BHYT tự nguyện nhân dân thu được 1.56 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch được giao; triển khai thực hiện kế hoạch BHYT học sinh năm học 2008-2009 với 51 trường tham gia và đã phát hành được 36.630 thẻ BHYT học sinh, sinh viên với tổng số tiền thu được là 4.395.600.000đ, đạt 100% kế hoạch.

Thực hiện sự chỉ đạo của thành phố và UBND quận, Bảo hiểm xã hội quận đã tổ chức hội nghị triển khai công tác đặt bàn chi trả lương hưu và trợ cấp. Ngay từ tháng 4/2008 đã có 13/14 phường thực hiện việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại địa bàn. Đến nay, 14/14 phường trên địa bàn quận đều đã thực hiện một cách nghiêm túc việc chi trả tại phường. BHXH quận thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 397.562 lượt đối tượng với số tiền là 760.818.752.817 đồng, đảm bảo tuyệt đối an toàn, nhanh chóng, thuận tiện đến tận tay đối tượng. Đây là thành công của BHXH quận trong việc thực hiện nhiệm vụ của năm 2008, tạo tiền đề cho công tác quản lý việc chi trả trợ cấp BHXH được an toàn, đúng đối tượng trong các năm sau.

Bên cạnh đó, BHXH thường xuyên phối hợp tốt với các ban, ngành hữu quan, thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác như: thực hiện ký Hợp đồng khám chữa bệnh với 11 cơ sở khám chữa bệnh theo phân cấp, trong đó có 02 bệnh viện đa khoa, 03 trung tâm y tế và 06 trạm y tế cơ quan, với 16.000 thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở trên, đã có 20.000 lượt người khám, chữa bệnh được hưởng quyền lợi BHYT đầy đủ, thuận tiện theo quy định; thanh toán trực tiếp cho 674 trường hợp với số tiền: 563.232.914 đ bao gồm 523 đối tượng bắt buộc bằng 417.478.493 đ và 151 đối tượng tự nguyện bằng 145.754.421 đ, đảm bảo an toàn thuận tiện cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn; phối hợp tổ chức kiểm tra thực hiện bộ Luật Lao động được 40 đơn vị, tuyên truyền, vận động được 25 đơn vị thành lập công đoàn cơ sở. Thông qua công tác phối hợp đã tuyên truyền vận động hướng dẫn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện chế độ BHXH tốt hơn .

Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, năm 2008 lãnh đạo cơ quan BHXH quận thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức cơ quan; thường xuyên phát động các phong trào thi đua lao động và có nhiều hình thức cổ vũ, động viên những nhân tố tích cực. Việc bình bầu, phân loại lao động theo mức A, B, C được thực hiện một cách công bằng, dân chủ, công khai đã tạo sự tin tưởng, đoàn kết trong tập thể CBCNV, từ đó tạo tiền đề tích cực để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bước sang năm 2009, trong điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị còn nhiều khó khăn, nhưng được sự chỉ đạo trực tiếp của BHXH thành phố Hà Nội, sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Quận uỷ, HĐND, UBND quận Ba Đình, BHXH quận Ba Đình đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ công chức ngay từ tháng đầu, quý đầu, chủ động kiểm tra, xây dựng các biện pháp thực hiện, tạo điều kiện để cán bộ công chức hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với công tác thu BHXH- BHYT, đơn vị tập trung đôn đốc các cơ quan đơn vị đóng BHXH, BHYT đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thành phố giao từ 3% trở lên. Phối hợp với UBND các phường tổ chức tốt việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, phấn đấu hoàn thành tốt công tác chi trả với số tiền 800 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chính sách BHYT trên địa bàn, đảm bảo tốt công tác tổ chức khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT. Sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh khi thực hiện Luật BHYT và Luật BHXH thất nghiệp có hiệu lực.Thực hiện tích cực các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động, phấn đấu trong năm 2009, BHXH quận Ba Đình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.