Văn hóa xã hội

Uỷ ban MTTQ quận Ba Đình tổng kết công tác mặt trận năm 2008 và phát động phong trào thi đua năm 2009
Ngày đăng 23/02/2009 | 00:00

Năm qua, MTTQ các cấp từ Quận đến khu dân cư đã bám sát chỉ đạo của Thành phố, các cấp uỷ Đảng tổ chức thành công Đại hội MTTQ các phường và Đại hội MTTQ Quận Ba Đình lần thứ XVI tiến tới Đại hội MTTQ Thành phố lần thứ XV.

Năm qua, MTTQ các cấp từ Quận đến khu dân cư đã bám sát chỉ đạo của Thành phố, các cấp uỷ Đảng tổ chức thành công Đại hội MTTQ các phường và Đại hội MTTQ Quận Ba Đình lần thứ XVI tiến tới Đại hội MTTQ Thành phố lần thứ XV.

Ngày 20/2/2009, Uỷ ban MTTQ Quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2008. Về dự hội nghị có đại diện Uỷ ban MTTQ Thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận uỷ Ba Đình, các vị là uỷ viên Uỷ ban MTTQ Quận khoá XVI và các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc tham gia công tác Mặt trận năm 2008.

Năm qua, MTTQ các cấp từ Quận đến khu dân cư đã bám sát chỉ đạo của Thành phố, các cấp uỷ Đảng tổ chức thành công Đại hội MTTQ các phường và Đại hội MTTQ Quận Ba Đình lần thứ XVI tiến tới Đại hội MTTQ Thành phố lần thứ XV.

- Tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên đa dạng hoá các nội dung, hình thức tập hợp nhân dân mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân

- Vận động nhân dân tham gia các phòng trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như: cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" đã có 87% gia đình đạt "Gia đình văn hoá", 60% tổ dân phố đạt "tổ dân phố văn hoá", xây dựng thêm 3 "khu dân cư văn hoá" nâng tổng số khu dân cư văn hoá toàn quận lên 16. Cuộc vận động "ngày vì người nghèo" đã thu hút, vận động được nhiều cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tham gia cùng với Đảng bộ, chính quyền quận chăm lo giúp đỡ người nghèo; cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh" đã được MTTQ các cấp chủ động và có nhiều biện pháp sáng tạo trong việc tuyên truyền nên sau 2 năm triển khai, cuộc vận động đã và đang chuyển biến từ nhận thức tư tưởng đến hành động trong công việc hàng ngày của mỗi người dân trong Quận.

- Thực hiện tốt công tác giám sát của nhân dân thông qua việc tiếp tục thực hiện NQLT số 05 của Chính phủ và Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam về thực hiện Quy chế "MTTQ giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư" tại 5 phường Vĩnh Phúc, Cống Vị, Kim Mã, Đội Cấn, Giảng Võ. Thành lập các Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở các phường với 113 thành viên thực hiện tốt việc giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn khu dân cư góp phần nâng cao chất lượng các công trình, tránh lãng phí, thất thoát vật tư và đảm bảo yêu cầu về tiến độ.

- Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND- UBND phường đạt chất lượng, dân chủ, khách quan. Kết quả tỷ lệ tín nghiệm của các đồng chí đạt trung bình 85%, không có trường hợp nào tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%.

- Với những thành tích đạt được, năm 2008, MTTQ Quận Ba Đình đã được Thành phố trao tặng bằng khen "Đơn vị xuất sắc". Tại hội nghị tổng kết công tác mặt trận Quận đã khen thưởng 34 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2008.

Năm 2009, Uỷ ban MTTQ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm:

Một là, tăng cường củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác Mặt trận và chính sách Mặt trận trong thời kỳ công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước.

Hai là, phát huy dân chủ, nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ba là, tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức thành viên, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các phòng trào thi đua yêu nước; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "ngày vì người nghèo' và cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh".

Bốn là, tiếp tục mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân, phối hợp thực hiện tốt công tác tôn giáo- dân tộc.

Năm là, tăng cường tổ chức, đổi mới hình thức hoạt động của MTTQ các cấp, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, khu dân cư. Củng cố và kiện toàn MTTQ cơ sở vững mạnh, tổ chức tốt công tác bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp./.