Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình tổ chức lễ gắn biển công nhận "khu dân cư văn hoá " năm 2008
Ngày đăng 30/03/2009 | 00:00

Trong quý I/2009 quận Ba Đình đã tổ chức Lễ gắn biển công nhận “Khu dân cư văn hoá ” cho 03 khu dân cư được công nhận mới năm 2008, đó là khu dân cư văn hoá số 3 phường Trúc Bạch, khu dân cư văn hoá số 4 phường Liễu Giai và khu dân cư văn hoá số 7 phường Quán Thánh.

Trong quý I/2009 quận Ba Đình đã tổ chức Lễ gắn biển công nhận "Khu dân cư văn hoá " cho 03 khu dân cư được công nhận mới năm 2008, đó là khu dân cư văn hoá số 3 phường Trúc Bạch, khu dân cư văn hoá số 4 phường Liễu Giai và khu dân cư văn hoá số 7 phường Quán Thánh.

Nhằm từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn quận Ba Đình, trong những năm qua BCĐ cuộc vận động quận đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng các mô hình văn hoá trong đố có mô hình"Khu dân cư văn hoá". Đến nay, toàn quận đã có 56 khu dân cư được gắn biển quyết tâm phấn đấu xây dựng "Khu dân cư văn hoá" và có 16 khu dân cư được vinh dự công nhận "Khu dân cư văn hóa".

Trong quý I/2009 quận Ba Đình đã tổ chức Lễ gắn biển công nhận "Khu dân cư văn hoá " cho 03 khu dân cư được công nhận mới năm 2008, đó là khu dân cư văn hoá số 3 phường Trúc Bạch, khu dân cư văn hoá số 4 phường Liễu Giai và khu dân cư văn hoá số 7 phường Quán Thánh.

Về dự Lễ gắn biển, đồng chí Đặng Văn Tường, uỷ viên Ban thường vụ quận uỷ, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" quận đã chúc mừng, trao quà tặng cho các Khu dân cư văn hoá và chỉ đạo UBND- BCĐ cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" các phường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để xây dựng thêm nhiều "Khu dân cư văn hoá" hơn nữa góp phần xây dựng quận Ba Đình phát triển vững chắc, toàn diện, thiết thực hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà nội.