Văn hóa xã hội

Tổ chức thi tuyển viên chức ngành giáo dục - đào tạo ngạch văn thư, thiết bị, văn phòng tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc quận Ba Đình.
Ngày đăng 07/04/2009 | 00:00

UBND quận Ba Đình đã ban hành kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 26/2/2009 để triển khai thực hiện. UBND quận đã thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và các Ban của hội đồng tuyển dụng theo quy định

UBND quận Ba Đình đã ban hành kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 26/2/2009 để triển khai thực hiện. UBND quận đã thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và các Ban của hội đồng tuyển dụng theo quy định

Thực hiện quyết định 632/QĐ-UBND ngày 5/2/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch tuyển dụng viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội, UBND quận Ba Đình đã ban hành kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 26/2/2009 để triển khai thực hiện. UBND quận đã thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và các Ban của hội đồng tuyển dụng theo quy định. Hội tuyển dụng đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 11/3/2009 đến ngày 25/3/2009. Tổng số có 17 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các chuyên ngành theo quy định. Hội đồng tuyển dụng đã tổ chức xét duyệt. Kết quả có 14/17 hồ sơ đủ điều kiện, 3/17 Hội đồng tuyển dụng đang hoàn tất thủ tục báo cáo và xin ý kiến của Sở Nội vụ. Ngày 27/3/2009 Hội đồng tuyển dụng đã tổ chức hướng dẫn ôn tập các nội dung liên quan đến thi tuyển cho các thí sinh. Thời gian tổ chức thi tuyển được thực hiện theo đúng quy định của Thành phố vào ngày 11 và 12/4/2009, địa điểm tại trường THCS Ba Đình, đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà.