Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình triển khai kế hoạch kỷ niệm 62 năm ngày thương binh liệt sỹ, vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2009
Ngày đăng 15/04/2009 | 00:00

Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình triển khai kế hoạch kỷ niệm 62 năm ngày thương binh liệt sỹ, vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2009

Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình triển khai kế hoạch kỷ niệm 62 năm ngày thương binh liệt sỹ, vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2009

Tham dự hội nghị có đại diện các phường, các phòng ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội và trên 60 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Cùng với việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, để thực hiện mục tiêu 100% các hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dâ cư trên địa bàn. Năm 2009, quận Ba Đình đề ra chỉ tiêu vận động ủng hộ vào quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" 600 triệu đồng, trong đó cấp quận: 300 triệu đồng, cấp phường: 300 triệu đồng. Dự kiến trong năm nay, quận sẽ tiến hành hỗ trợ xây mới 2 căn nhà tình nghĩa với số tiền 40 triệu đồng / căn; hỗ trợ sửa chữa 20 căn nhà với số tiền từ 10 đến 20 triệu đồng/ căn; trợ cấp khó khăn thay sổ tiết kiệm 210 xuất cho thương binh, gia đình liệt sỹ có khó khăn về kinh tế trong đó có 60 xuất trị giá 1 triệu đồng/ xuất và 150 xuất trị giá 500 nghìn đồng/ xuất...

Hưởng ứng cuộc vận động, ngay tại hội nghị đã có 18 đơn vị tham gia đóng góp ủng hộ với tổng số tiền thu gần 60 triệu đồng.