Văn hóa xã hội

Thăm và tặng quà nhân ngày tàn tật Việt Nam
Ngày đăng 24/04/2009 | 00:00

Vừa qua, UBND quận Ba Đình đã tổ chức thăm và tặng quà các trung tâm, gia đình có người tàn tật nhân ngày bảo vệ chăm sóc người tàn tật Việt Nam

Vừa qua, UBND quận Ba Đình đã tổ chức thăm và tặng quà các trung tâm, gia đình có người tàn tật nhân ngày bảo vệ chăm sóc người tàn tật Việt Nam

Vừa qua, UBND quận Ba Đình đã tổ chức thăm và tặng quà các trung tâm, gia đình có người tàn tật nhân ngày bảo vệ chăm sóc người tàn tật Việt Nam với tổng số tiền là 8 triệu đồng. Ngoài ra, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo UBND 14 phường, các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội của quận có các hoạt động quan tâm chăm sóc và giúp đỡ người tàn tật đặc biệt khó khăn như : khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, miễn giảm học phí, hỗ trợ học nghề tạo việc làm...

Năm 2009, tổng số tiền trợ cấp khó khăn, tặng quà, khám sức khoẻ... trợ giúp cho người tàn tật lên tới 125 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động của quận trong việc thực hiện tốt Pháp lệnh về người tàn tật, đồng thời qua đó nhằm động viên, tạo điều kiện thuận lợi để người tàn tật tham gia các hoạt động, vươn lên hoà nhập với cộng đồng.