Văn hóa xã hội

Hội nghị toạ đàm về phòng chống bạo lực gia đình
Ngày đăng 24/04/2009 | 00:00

Ngày 24/4/2009, quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị "Toạ đàm về phòng chống bạo lực gia đình" với sự tham gia của gần 70 đại biểu đại diện các phòng, ngành, đoàn thể quận, phường, đặc biệt có sự tham gia của các bác cán bộ cơ sở

Ngày 24/4/2009, quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị "Toạ đàm về phòng chống bạo lực gia đình" với sự tham gia của gần 70 đại biểu đại diện các phòng, ngành, đoàn thể quận, phường, đặc biệt có sự tham gia của các bác cán bộ cơ sở

Ngày 24/4/2009, quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị "Toạ đàm về phòng chống bạo lực gia đình" với sự tham gia của gần 70 đại biểu đại diện các phòng, ngành, đoàn thể quận, phường, đặc biệt có sự tham gia của các bác cán bộ cơ sở.

Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, cởi mở với 15 lượt ý kiến, tham luận xoay quanh vấn đề xây dựng gia đình không có bạo lực như : những kinh nghiệm xây dựng gia đình bền vững, vai trò của Hội LHPN, công an, chính quyền và đặc biệt là của chính các thành viên trong gia đình. Điển hình là tham luận của UBND phường Vĩnh Phúc cho ta thấy vai trò, trách nhiệm của chính quyền trong việc phòng chống bạo lực gia đình hay tham luận của Đoàn thanh niên quận về xây dựng ý thức cho đoàn viên thanh niên, tạo cho thanh niên những kiến thức trước ngưỡng cửa gia đình... Mỗi một tham luận, một ý kiến trao đổi tại hội nghị đều có một mét riêng song đều toát lên và hướng tới cái mốc chính đó là xây dựng gia đình hạnh phúc.

Kết thúc hội nghị các đại biểu đều nhận thức và thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc tuyên truyền thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình là của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và của toàn xã hội. Nếu kết hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, lấy phòng ngừa là chính, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình, tư vấn, hoà giải phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam thì chắn chắn xã hội nói chung và quận Ba Đình nói riêng sẽ ngày càng có nhiều gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc và phát triển bền vững".