Văn hóa xã hội

Lễ động thổ khởi công tu bổ di tích đền Yên Thành
Ngày đăng 08/05/2009 | 00:00

Đền Yên Thành có địa chỉ số 28 phố Phan Huy Ích, phường Nguyễn Trung Trực, là nơi duy nhất thờ Vua bà Lý Chiêu Hoàng và tám vị Vua triều Lý ở nội thành Hà Nội

Đền Yên Thành có địa chỉ số 28 phố Phan Huy Ích, phường Nguyễn Trung Trực, là nơi duy nhất thờ Vua bà Lý Chiêu Hoàng và tám vị Vua triều Lý ở nội thành Hà Nội

Trong những năm qua, công tác xã hội hoá tu bổ các di tích trên địa bàn quận Ba Đình ngày càng thực hiện có hiệu quả, nhiều di tích đã được trùng tu nâng cấp khang trang, tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân tham gia các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo.

Ngày 02-5-2009, phường Nguyễn Trung Trực tổ chức lễ động thổ khởi công tu bổ, tôn tạo di tích đền Yên Thành, đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của phường Nguyễn Trung Trực.

Đền Yên Thành có địa chỉ số 28 phố Phan Huy Ích, phường Nguyễn Trung Trực, là nơi duy nhất thờ Vua bà Lý Chiêu Hoàng và tám vị Vua triều Lý ở nội thành Hà Nội. Trải qua thời gian, ngôi đền đã bị hư hỏng, xuống cấp. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền và đặc biệt là sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, đền Yên Thành sẽ được tu bổ bằng nguồn kinh phí xã hội hoá 100% và dự kiến hoàn thành vào dịp đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đền Yên Thành có giá trị đặc biệt trong hệ thống di tích lịch sử văn hoá của quận Ba Đình và cộng đồng dân cư địa phương, là trung tâm sinh hoạt văn hoá tinh thần, nơi bảo tồn và phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.