Văn hóa xã hội

Thông báo kết quả trúng tuyển thi tuyển viên chức ngành giáo dục – đào tạo ngạch văn thư, thiết bị, văn phòng tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc quận Ba Đình.
Ngày đăng 18/05/2009 | 00:00

Căn cứ vào hướng dẫn và các quy định hiện của Thành phố, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngạch nhân viên ngành Giáo dục - Đào tạo quận Ba Đình năm 2009 tổ chức họp xét duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo kết quả cụ thể như sau:

TT

Họ tên

Ngày sinh

Tại trường

1

Nguyễn Thị Thu Minh

9.6.1983

MN Hoa Mai

2

Nguyễn Thị Quỳnh Nội

25.5.1975

MG Chim Non

3

Tr­ương Thuý Vân

3.11.1983

MG Số 8

4

Nguyễn Thị Hồng Sâm

14.6.1982

MN Hoa H­ướng Dương

5

Nguyễn Thị Huệ Linh

19.12.1974

TH Nguyễn Tri Phương

6

Trần Thuý Nga

3.7.1980

TH Nghĩa Dũng

7

Nguyễn Thị Mai Hoa

31.7.1980

THCS Mạc Đĩnh Chi

8

Phạm Thị Minh Nguyệt

12.8.1976

THCS Ba Đình

9

Phạm Thanh Tú

25.1.1985

THCS Giảng Võ

10

Nguyễn Phương Anh

27.10.1979

THCS Nguyễn Công Trứ

11

Lê Thị Thuý Hằng

20.2.1980

THCS Mạc Đĩnh Chi

12

Nguyễn Văn Thuỷ

14.3.1975

TH Hoàng Diệu

13

Nguyễn Thị Oanh

18.9.1978

THCS Thống Nhất

14

Phạm Thị Thục Anh

26.11.1981

THCS Ba Đình

15

Đặng Thị Kim Thu

9.11.1967

THCS Hoàng Hoa Thám