Văn hóa xã hội

Trả lời phỏng vấn báo điện tử Đảng cộng sản của đồng chí Hoàng Trọng Quyết- Phó Bí thư thường trực quận Ba Đình
Ngày đăng 21/05/2009 | 00:00

Câu 1: Xin đồng chí cho biết những nét nổi bật trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bước 2 của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại Đảng bộ quận Ba Đình.

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó có Đảng bộ quận Ba Đình. Chính vì thế, Ban chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc trọng tâm bước 2 của cuộc vận động. Nét nổi bật trong thực hiện bước 2 của Cuộc vận động, đó là xây dựng đề cao vai trò đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, cán bộ, đảng viên gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm hơn đối với nhân dân.

Từ kết quả bước đầu đạt được trong thời gian qua, như việc tổ chức thành công Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với 561 thí sinh tham dự, Ban Chỉ đạo các cấp đã bồi dưỡng, xây dựng trở thành 561 tuyên truyền viên, báo cáo viên gương mẫu trong đạo đức, lối sống đi đầu trong công việc; qua đó có tác dụng tích cực trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến sâu rộng về đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Một trong những những nội dung quan trọng của bước 2 cuộc vận động là việc cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp ủy nghiên cứu, xây dựng phù hợp với điều kiện của đơn vị, vị trí công tác của từng đảng viên. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đã triển khai xây dựng chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Tại Đảng bộ quận, nhiều đơn vị đã có sự sáng tạo trong thực hiện, như: Đảng bộ phường Nguyễn Trung Trực, xây dựng chuẩn mực đạo đức đã được các chi bộ thực hiện theo hướng phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư, tổ dân phố, trường học. Hay như Đảng bộ phường Phúc Xá đã tổ chức nhiều cuộc trao đổi, thảo luận xoay quanh việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của chi bộ đường phố với chủ đề "đề cao trách nhiệm của người đảng viên", chuẩn mực của các đoàn thể là "lòng nhân ái, yêu thương giúp đỡ nhau". Đảng bộ phường Kim Mã, Quán Thánh… đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức với từng loại hình đối tượng theo tổ chức, đoàn thể, chi bộ, phù hợp vị trí, nhiệm vụ công tác của chi bộ, đảng viên như: chuẩn mực đạo đức của chi bộ công an phường, chi bộ trường học,….

Bên cạnh đó, Việc lấy ý kiến của quần chúng ở nơi cư trú và nơi công tác cũng là một trong những nội dung được quận quan tâm trong rèn luyện đạo đức, tư cách, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức. Thông qua việc xin ý kiến cho thấy đại đa số cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ có đạo đức, lối sống gương mẫu, được nhân dân tin yêu. Các ý kiến đóng góp của quần chúng đều thẳng thắn, khách quan. Bên cạnh việc khen ngợi, biểu dương tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, còn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của cán bộ, đảng viên như chưa quan hệ mật thiết với quần chúng ở nơi cư trú, chưa gương mẫu tham gia các phong trào hoạt động của địa phương,..Qua đó giúp cho cán bộ đảng viên tiếp tục tu dưỡng rèn luyện bản thân.

Câu 2: Trong tổ chức thực hiện bước 2, yêu cầu đối với cán bộ chủ chốt ở quậnBa Đình là gì thưa đồng chí?

Thực hiện bước 2 của cuộc vận động là chuyển từ "học tập" sang "làm theo" tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lối làm việc. Ban chỉ đạo quận xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể, yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt thực hiện tốt một số việc cụ thể:

Một là, gương mẫu thực hiện cuộc vận động, nói đi đôi với làm; chỉ đạo đơn vị mình quản lý, phụ trách phát động, xây dựng những tấm gương điển hình, những việc làm cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Hai là, phải bám sát cơ sở giải quyết những vấn đề khó khăn bức xúc từ cơ sở, với phương châm gần dân, sát dân, trọng dân có trách nhiệm với nhân dân nên đội ngũ cán bộ chủ chốt đã học tập được nhiều trong nhân dân, trong phong trào quần chúng. Qua đó, nhiều đồng chí đã trưởng thành hơn, vững vàng hơn trong chỉ đạo điều hành tốt nhiệm vụ chính trị được giao được nhân dân tin yêu.

Ba là, cán bộ chủ chốt phải tự giác gương mẫu "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, từ những việc nhỏ, đơn giản: tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho cơ quan, cho gia đình; Từ đó, có sự chuyển biến về nhận thức và hành động, nhận thấy rõ trách nhiệm của bản thân trong rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân; nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư, những nguyện vọng chính đáng của công dân.

Bốn là, mỗi cán bộ, đảng viên phải chú trọng thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, liên hệ về phẩm chất đạo đức, tư cách lối sống của mình, cả những ưu, khuyết điểm, đề ra hướng phấn đấu khắc phục, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ thực tế cho thấy nếu ở địa phương, đơn vị nào cán bộ chủ chốt, cấp ủy quan tâm chỉ đạo sát sao thì việc đóng góp ý kiến có tác dụng rõ rệt. Do vậy trách nhiệm của cán bộ chủ chốt đóng vai trò quan trọng, nhất là trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị. Năm 2008 qua việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND phường bầu của 14 phường đều đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao, không có đồng chí nào tỷ lệ phiếu dưới 50%.

Câu 3: Qua thực tế tổ chức thực hiện Cuộc vận động, đồng chí cho biết những tập thể, cá nhân xuất sắc làm theo lời Bác

Đảng bộ quận Ba Đình tự hào rằng, trong 2 năm thực hiện cuộc vận động đã xuất hiện khá nhiều tập thể, cá nhân triển khai thực hiện xuất sắc cuộc vận động như:

- Về tập thể

1. Đảng bộ phường Nguyễn Trung Trực: đây là một trong những phường triển khai thực hiện cuộc vận động một cách nghiêm túc, bài bản. Ban chỉ đạo phường đã xây dựng chương trình hành động, tổ chức tọa đàm, chỉ đạo chi bộ cơ sở xây dựng những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác một cách cụ thể, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của chi bộ, như: chuẩn mực đạo đức của chi bộ đường phố, chi bộ công an phường, chi bộ trường học,...Đây cũng là một trong những phường tổ chức rất thành công Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng, tiến độ đề ra và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn dự thi, tham gia cổ vũ.

2. Đảng bộ Tổng Công ty LICOGI cụ thể hóa các bước của cuộc vận động đến tất cả các công trường, nhà máy, gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

3. Đảng bộ Cty TNHHNN một thành viên Địa chính Hà Nội gắn việc tổ chức hội thi, học tập các chuyên đề với việc cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đã tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức tới hành động trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức.

4. Ngành Giáo dục-đào tạo quận đã thiết thực hưởng ứng có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với các việc làm cụ thể như "mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", "nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo" trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, giáo dục toàn diện, "xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực" giữ vững lá cờ đầu của ngành giáo dục Thủ đô.

5. Lực lượng vũ trang, Công an quận thực hiện cuộc vận động gắn với việc cán bộ, chiến sỹ quyết tâm thực hiện 6 điều Bác dạy CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ.

6. Đảng bộ Bệnh viện Xanh-pôn, Đảng bộ Bệnh viện Lao và bệnh phổi Trung ương gắn cuộc vận động với việc thực hiện lời dạy của Bác "Lương y phải như từ mẫu" và 12 điều y đức và quy định của Bộ trưởng Bộ y tế về đạo đức nghề nghiệp.

Về cá nhân

- Đồng chí Đinh Xuân Hải-Bí thư đảng ủy phường Kim Mã: Gương mẫu và tuyên truyền trong cán bộ đảng viên, quần chúng thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bản thân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng tập thể Đảng uỷ lãnh đạo cơ đơn vị đạt TSVM tiêu biểu nhiều năm liền, năm 2008 Đảng bộ phường đạt TCCS Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, là đơn vị dẫn đầu quận được Thành phố tặng cờ thi đua.

- Đồng chí Nguyễn Mai Lan - Tổng phụ trách trường Tiểu học Thành Công A, liên tục là lao động giỏi, tổng phụ trách giỏi cấp Thành phố. Đạt giải Nhất Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp quận và giải Ba cấp Thành phố.

- Đồng chí Vũ Hữu Định- Bí thư chi bộ 2 - Đảng bộ phường Nguyễn Trung Trực- Gương mẫu và tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; lãnh đạo khu dân cư hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liên tục chi bộ đạt TSVM tiêu biểu, khu dân cư đạt Khu dân cư văn hóa từ năm 2006 đến nay và tiếp tục được đề xuất là KDC văn hóa cấp Thành phố.

Câu 4: Qua thực hiện bước 2 cuộc vận động ở quận Ba Đình đồng chí có đánh giá gì về sự chuyển biến trong nhận thức và hành động.

Hai năm qua cuộc vận động đã được triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị của quận, nhận được sự ủng hộ, tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ đảng viên, từ đó đã có những tác động tích cực đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Kết quả rõ nét nhất của cuộc vận động này đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, tình cảm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên có trách nhiệm hơn với chức trách nhiệm vụ được giao, có tác phong công tác, thái độ tiếp xúc với nhân dân hòa nhã, gần gũi hơn, hạn chế những biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu nhân dân, củng cố thêm niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ hơn về vị trí, tầm quan trọng của đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, đạo đức là "gốc" của người cách mạng.

Cuộc vận động đã và đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong quận.

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương là căn cứ đánh giá kết quả tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Qua đánh giá xếp loại hàng năm, tỷ lệ các tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ được nâng lên, tiếp tục củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận cao trong Đảng, trong nhân dân, góp phần chuyển mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Hai năm qua, Đảng bộ quận Ba Đình luôn giữ vững thế trận quốc phòng an ninh vững chắc, ổn định chính trị, kết hợp giữa quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế- xã hội được giao. Năm 2008 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 2.500 tỷ đồng, đạt 145,8% kế hoạch, được Chính phủ tặng thưởng "cờ thi đua đơn vị xuất sắc"; Ngành giáo dục – đào tạo, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS Hìô Chí Minh quận đạt danh hiệu "Đơn vị dẫn đầu thi đua thành phố"; Nhiều tập thể, cá nhân được đón nhận bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành Trung ương, thành phố, quận và cơ sở,…