Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình tổ chức hội nghị sơ kết thi đua đợt 1 năm 2009, phát động hưởng ứng đợt thi đua đăc biệt "cả nước hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội"
Ngày đăng 03/07/2009 | 00:00

Ngày 24/06/2009, quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua đợt 1 năm 2009

Ngày 24/06/2009, quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua đợt 1 năm 2009

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phùng Minh Sơn - Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội. Tại Hội nghị, UBND quận biểu dương khen thưởng 30 tập thể, 134 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua đợt 1, sáu tháng đầu năm 2009. Đồng thời Quận uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng Thi đua khen thưởng quận đã Phát động hướng ứng đợt thi đua đặc biệt "Cả nước hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội" do Thủ tướng Chính phủ phát động với những nội dung cụ thể:

1. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm hợp lực của toàn xã hội, gắn các hoạt động thi đua với việc thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, HĐND về phát triển kinh tế xã hội năm 2009, về thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm và duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác chống tham nhũng, buôn lậu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, phát triển văn hoá, xã hội, xoá đói giảm nghèo; phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu tai nạn giao thông... Phấn đấu góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2006-2010).

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm dấy lên phong trào thi đua "Cả nước hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội". Từng ngành, từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, từng địa phương tiếp tục phát động và chỉ đạo các phong trào thi đua với những nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, thiết thực, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia, làm cho phong trào thi đua thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, là việc làm thiết thực, trách nhiệm, tình cảm của từng đơn vị và mỗi công dân đối với Thủ đô Hà Nội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước nhằm nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân về vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới, gắn với thực hiện tốt cuộc vân động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", qua đó không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

ảnh minh hoạ (nguồn tin 247)

3. Thi đua đảm bảo chất lượng, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đồng thời có những hoạt động thiết thực chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

4. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực l­ượng công an, lực l­ượng vũ trang trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh phong Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phấn đấu giảm các vụ trọng án, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý và các vụ phạm pháp hình sự so với năm 2008.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực của bộ máy Nhà nước, xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh; Triển khai có hiệu quả dự án công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của HĐND - UBND quận.

6. Thực hiện tốt Luật Thi đua, khen th­ưởng và các Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen th­ưởng. Nâng cao chất l­ượng các phong trào thi đua, chất lượng công tác khen thư­ởng; Kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen th­ưởng; Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có năng lực, vừa có phẩm chất đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, góp phần đ­ưa Luật Thi đua, Khen th­ưởng vào cuộc sống.