Văn hóa xã hội

Diễn đàn điểm “Đảng với thanh niên – thanh niên với Đảng”
Ngày đăng 09/03/2010 | 00:00

Ngày 06/3/2010, Quận đoàn Ba Đình đã chỉ đạo tổ chức Diễn đàn “Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng” tại Đoàn phường Ngọc Khánh. Đây là Diễn đàn điểm cấp cơ sở nên đã nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - UBND 14 phường trong quận và các bạn đoàn viên thanh niên.

Ngày 06/3/2010, Quận đoàn Ba Đình đã chỉ đạo tổ chức Diễn đàn "Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng" tại Đoàn phường Ngọc Khánh. Đây là Diễn đàn điểm cấp cơ sở nên đã nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - UBND 14 phường trong quận và các bạn đoàn viên thanh niên.

Tại Diễn đàn, các bạn ĐVTN đã khẳng định đây là cơ hội để thế hệ trẻ được trực tiếp bày tỏ những suy nghĩ và quan điểm của mình về vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như thực tiễn công tác phát triển Đảng trong thanh niên hiện nay; mạnh dạn bày tỏ mong muốn, nguyện vọng được tạo điều kiện rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Từ ý kiến trên, các đồng chí lãnh đạo phường, các bác là Bí thư chi bộ tại khu dân cư đã cùng giải đáp những thắc mắc, tâm tư của các bạn ĐVTN, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của tuổi trẻ, nêu lên những tiêu chí phấn đấu cho các bạn, đồng thời cũng đặt niềm tin vào sự trưởng thành và vai trò của thanh niên đối với các công tác của địa phương.

Tiếp sau Diễn đàn điểm tại Đoàn phường Ngọc Khánh, Quận đoàn Ba Đình sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn - Hội trong quận tổ chức diễn đàn, hướng tới tổ chức diễn đàn "Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng" cấp quận trước khi diễn ra Đại hội Đảng các cấp; từ đó làm cơ sở lý luận để tổng hợp thực tiễn xây dựng các ý kiến đóng góp của thế hệ trẻ vào văn kiện Đại hội Đảng.

Q.Đ