Văn hóa xã hội

Thu thập tài liệu về Đức ông Trùm Trọng-đền Quán Thánh
Ngày đăng 14/04/2010 | 00:00

Ngày 8/4/2010, đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch thành phố Hà Nội và Ban Tuyên giáo Quận uỷ, phòng Tài chính- Kế hoạch, phòng Văn hóa- Thông tin quận Ba Đình đã đến thăm và làm việc với ông Vũ Công Nhân- ở 44 đường Giải Phóng-thành phố Nam Định để thu thập thêm tài liệu về Đức ông Trùm Trọng đền Quán Thánh

Ngày 8/4/2010, đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch thành phố Hà Nội và Ban Tuyên giáo Quận uỷ, phòng Tài chính- Kế hoạch, phòng Văn hóa- Thông tin quận Ba Đình đã đến thăm và làm việc với ông Vũ Công Nhân- ở 44 đường Giải Phóng-thành phố Nam Định để thu thập thêm tài liệu về Đức ông Trùm Trọng đền Quán Thánh

Ngày 8/4/2010, đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch thành phố Hà Nội và Ban Tuyên giáo Quận uỷ, phòng Tài chính- Kế hoạch, phòng Văn hóa- Thông tin quận Ba Đình đã đến thăm và làm việc với ông Vũ Công Nhân- ở 44 đường Giải Phóng-thành phố Nam Định để thu thập thêm tài liệu về Đức ông Trùm Trọng đền Quán Thánh, người nghệ nhân đã trực tiếp chỉ huy đúc tượng Thánh Huyền thiên Trấn Võ. Sau khi nghe báo cáo và xem xét thực tế các đồ thờ, văn bia, một số tài liệu viết về Quận công Vũ Công Chấn còn lưu giữ tại nhà thờ tổ dòng họ Vũ thôn An Cự, xã Đại An, huyện Vụ Bản, thành phố Nam Định; ông Nguyễn Doãn Tuân- Trưởng Ban QLDT-DT thành phố Hà Nội đã có ý kiến và giao Trưởng phòng Văn hóa và thông tin quận Ba Đình báo cáo UBND quận để tổ chức hội thảo khoa học nhằm làm sáng tỏ các tư liệu về Đức ông.

Hội thảo khoa học sẽ là căn cứ để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội có ý kiến đối với cơ quan quản lý chức năng thành phố Nam Định, UBND quận Ba Đình về công đức của Quận công Vũ Công Chấn đối với di tích. Hy vọng hội thảo khoa học nhằm làm rõ hơn thân thế và sự nghiệp của Đức ông Trùm Trọng- đền Quán Thánh sẽ là tư liệu quý thiết thực chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Phòng VH&TT