Văn hóa xã hội

Phổ biến Nghị định số 75/2010/NĐ- CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa
Ngày đăng 28/10/2010 | 00:00

Sáng 28/10, UBND quận Ba Đình tổ chức tập huấn phổ biến Nghị định số 75/2010/NĐ - CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

Sáng 28/10, UBND quận Ba Đình tổ chức tập huấn phổ biến Nghị định số 75/2010/NĐ - CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

Tham dự có hơn 60 học viên, là lãnh đạo, chuyên viên thuộc các phòng, ngành chức năng của quận, các đội nghiệp vụ Công an quận, Đội kiểm tra liên ngành quận và lãnh đạo UBND, trưởng công an, cán bộ văn hóa - thông tin 14 phường.

Lớp tập huấn đã được đồng chí Lê Anh Tuyến - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch truyền đạt và hướng dẫn những nội dung cơ bản của Nghị định số 75/2010/NĐ - CP; phương pháp, cách thức lập biên bản và hoàn thiện hồ sơ vi phạm hành chính....

Về cơ bản các nội dung của Nghị định mới không thay đổi nhiều so với Nghị định số 56/2006/NĐ- CP. Nghị định này gồm 4 chương, 52 điều có hiệu lực từ ngày 01/9/2010 và thay thế một số nội dung, quy định tại các mục 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 chương II Nghị định 56/2006/NĐ- CP.

Theo ông Lê Anh Tuyến, mức phạt tại Nghị định 75/2010/NĐ - CP được điều chỉnh nâng cao, tăng số tiền xử phạt tại một số điều khoản về nếp sống văn hóa, đốt đồ mã, viết dán quảng cáo rao vặt không đúng quy định.... là hợp lý, phù hợp với thực tế và có tác dụng răn đe, giáo dục, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa.

Là một trong các đơn vị đầu tiên tổ chức tập huấn phổ biến Nghị định số 75/2010/NĐ- CP của Chính phủ, lớp tập huấn sẽ giúp các học viên nắm rõ hơn các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, từ đó nâng cao công tác quản lý Nhà nước về văn hóa tại cơ sở.

Phòng Văn hóa - Thông tin