Văn hóa xã hội

Hội Khuyến học quận Ba Đình đẩy mạnh xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài và xã hội học tập.
Ngày đăng 10/12/2010 | 00:00

Ngày 9/12/2010, Hội Khuyến học quận Ba Đình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II (nhiệm kỳ 2010 - 2015). 173 đại biểu, đại diện cho 5.929 hội viên của 172 chi hội đã về dự Đại hội. Đến dự Đại hội còn có, NGND Nguyễn Kim Hoãn - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Hoàng Trọng Quyết - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể, lãnh đạo chủ chốt 14 phường, lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc quận,…

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học quận Ba Đình đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành phố và của quận về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; phối hợp tốt với MTTQ và các đoàn thể, các phòng, ban, ngành chủ động, tích cực phát triển tổ chức hội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phát huy truyền thống hiếu học và các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập,… góp phần đắc lực vào sự phát triển giáo dục và đào tạo của quận Ba Đình. Đến nay, 14/14 phường đã thành lập Hội Khuyến học và Trung tâm học tập cộng đồng; 100% các trường tiểu học, THCS, PTTH, THCN&DN, Trung tâm GDTX đã thành lập chi hội khuyến học, hoạt động thường xuyên và có hiệu quả.

NGND Nguyễn Kim Hoãn - Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Trong 5 năm qua, hoạt động cộng đồng khuyến học được đẩy mạnh, số gia đình hiếu học đăng ký thi đua ngày càng tăng (8.727/61.750 hộ đăng ký - đạt xấp xỉ 15%); 16 trường học được cải tạo và xây mới; các cấp Hội khuyến học đã vận động được trên 6 tỷ đồng phục vụ cho các hoạt động của công tác khuyến học, khuyến tài, phát triển giáo dục đào tạo, giúp đỡ học sinh, sinh viên nghèo, khen thưởng hàng trăm ngàn em học sinh, sinh viên khá giỏi,… Các hoạt động của Hội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các phòng, ban ngành, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, NGND Nguyễn Kim Hoãn - Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội và đồng chí Hoàng Trọng Quyết - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình - đã đánh giá cao, biểu dương những kết quả Hội khuyến học quận Ba Đình đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Hội Khuyến học quận tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nhanh chóng khắc phục những thiếu sót, hạn chế; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tiếp tục xây dựng và phát triển Hội khuyến học ở các cơ quan, daonh nghiệp, đơn vị, nhân rộng mô hình các dòng họ hiếu học, gia đình hiếu học. Ngoài ra, Hội Khuyến học quận Ba Đình cần phát hiện kịp thời, có chính sách phù hợp trong việc bồi dưỡng nhân tài, khuyến khích phát triển nguồn tài năng cho quận và thành phố.

Ban Chấp hành Hội Khuyến học quận Ba Đình nhiệm kỳ 2010 - 2015

Đại hội đã thảo luận, thống nhất thông qua báo cáo tổng kết công tác của Hội Khuyến học quận Ba Đình nhiệm kỳ qua, nhất trí cao với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2010 - 2015; trong đó đặc biệt chú trọng: Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học toàn diện với phương châm "xã hội hóa", tạo cơ hội học tập cho mọi người, theo kịp yêu cầu phát triển của xã hội. Xây dựng và phát triển mô hình gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học; phường, tổ dân phố, khu dân cư khuyến học để từng bước xây dựng một xã hội học tập. Vận động các nguồn lực xây dựng Quỹ khuyến học của quận và cơ sở, đáp ứng nhu cầu hoạt động của Hội,…

Đại hội đã hiệp thương và bầu ra Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm 48 thành viên.