Văn hóa xã hội

Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình ban hành Chỉ thị về việc kỷ niệm 50 năm thành lập quận
Ngày đăng 20/01/2011 | 00:00

Ngày 10/01/2011, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình đã ban hành chỉ thị số 03-CT/QU về việc tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quận Ba Đình (31/5/1961-31/5/2011) và 30 năm thành lập phường (1981-2011).

Ngày 10/01/2011, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình đã ban hành chỉ thị số 03-CT/QU về việc tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quận Ba Đình (31/5/1961-31/5/2011) và 30 năm thành lập phường (1981-2011).

Theo đó, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ quận đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống 1000 năm Thăng Long- Hà Nội và lịch sử vẻ vang từ khi có Đảng đến nay, nhất là những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình đã giành được trong 50 năm qua. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quận và 30 năm ngày thành lập phường một cách trang trọng, tiết kiệm, phù hợp tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị năm 2011 là tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015.

Đây là dịp Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân biểu thị tình cảm, đạo lý, trách nhiệm với các thế hệ cha ông, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục truyền thống, lịch sử, cách mạng hào hùng của Đảng, của dân tộc. Qua đó, tiếp tục bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang trong toàn quận nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quận Ba Đình vững mạnh, toàn diện.

BTG