Văn hóa xã hội

Hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2010
Ngày đăng 21/02/2011 | 00:00

Sáng 18/2, UBND- Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2010.

Sáng 18/2, UBND- Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2010.

Tham dự hội nghị có các đ/c đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Quận uỷ- HĐND - UBND- UBMTTQ quận, lãnh đạo 14 phường và gần 300 đơn vị, khu dân cư, tổ dân phố, gia đình văn hóa tiêu biểu.

Năm 2010, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả từ quận tới phường, từ đó nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở và góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của quận Ba Đình. Với sự tham gia tích cực của các đơn vị, sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân nhiều phong trào, cuộc thi về xây dựng đời sống văn hóa được triển khai như : phong trào "Phụ nữ thủ đô tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc", phong trào "Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch", cuộc thi "Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp"...Hiện nay, toàn quận có 30 khu dân cư văn hóa, trong đó có 07 khu dân cư văn hoá được gắn biển công nhận năm 2010; có 97 đơn vị đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hóa. 91% hộ gia đình đạt GĐVH; 76% Tổ dân phố đạt Tổ dân phố văn hóa.

Tại hội nghị, UBND quận đã tặng giấy khen cho 10 đơn vị văn hóa tiêu biểu, 18 đơn vị có thành tích xuất sắc, 22 đơn vị có thành tích tốt, 37 tổ dân phố văn hóa tiêu biểu, 40 gia đình văn hóa tiêu biểu và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc.