Văn hóa xã hội

Tổng kết công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2010
Ngày đăng 18/03/2011 | 00:00

Ngày 16/3, UBND - Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm quận Ba Đình đã tổ chức tổng kết công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2010 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

Ngày 16/3, UBND - Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm quận Ba Đình đã tổ chức tổng kết công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2010 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo quận đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2010, chỉ ra những tồn tại cần phải khắc phục, tiếp tục đấu tranh, phòng ngừa và triển khai 4 kế hoạch để thực hiện trong năm 2011 gồm: Kế hoạch phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, cai nghiện - quản lý sau cai.

Nhân dịp này, UBND quận đã biểu dương và tặng bằng khen cho 16 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2010.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Thông - Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo quận đã quán triệt những nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trong năm 2011 và yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Ban chỉ đạo 14 phường tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này, nhằm kịp thời ngăn chặn, không để phát sinh tệ nạn xã hội tại cơ sở.