Văn hóa xã hội

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ lần thứ 13
Ngày đăng 28/03/2011 | 00:00

Nhằm thực hiện tốt việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 13 từ ngày 21/3 đến 26/3/2011, UBND quận Ba Đình đã triển khai kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 16/2/2011 về hưởng ứng thực hiện tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 13 với chủ đề "An toàn, vệ sinh lao động vì hành phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp".

Nhằm thực hiện tốt việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 13 từ ngày 21/3 đến 26/3/2011, UBND quận Ba Đình đã triển khai kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 16/2/2011 về hưởng ứng thực hiện tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 13 với chủ đề "An toàn, vệ sinh lao động vì hành phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp".

Việc triển khai hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sự hưởng ứng tích cực của các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp người lao động quyết tâm thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, từ đó bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của người lao động, bảo vệ tài sản nhà nước, tài sản doanh nghiệp, tài sản công dân.

Đặc biệt, UBND quận đã phối hợp với Liên đoàn Lao động quận tổ chức thăm và tặng quà, động viên một số công nhân bị tai nạn trong lao động; đồng thời, UBND quận đã yêu cầu các đơn vị, cá nhân phải thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn trong lao động và tích cực hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ.

Phòng Lao động TB&XH