Văn hóa xã hội

Trung tâm Y tế Ba Đình tổ chức diễu hành cổ động hưởng ứng Tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2011
Ngày đăng 07/06/2011 | 00:00

Hưởng ứng Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011 với chủ đề: " Sản xuất - kinh doanh - sử dụng thực phẩm theo luật an toàn vệ sinh thực phẩm". Vừa qua, TTYT quận đã tổ chức diễu hành cổ động và phát tờ rơi tuyên truyền về các kiến thức VSATTP tại các trục đường chính và các chợ đầu mối trên địa bàn quận.

Hưởng ứng Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011 với chủ đề: " Sản xuất - kinh doanh - sử dụng thực phẩm theo luật an toàn vệ sinh thực phẩm". Vừa qua, TTYT quận đã tổ chức diễu hành cổ động và phát tờ rơi tuyên truyền về các kiến thức VSATTP tại các trục đường chính và các chợ đầu mối trên địa bàn quận.

Đoàn diễu hành gồm ôtô gắn panô tuyên truyền và 50 xe môtô treo hồng kỳ cổ động, tuyên truyền hướng tới mỗi người dân trên địa bàn nhằm trang bị kiến thức để hiểu rõ hơn về Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, chủ động bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp.

Đây là hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của người dân, khách vãng lai, các nhà quản lý, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm tích cực tham gia các hoạt động trong cộng đồng dân cư nhằm hướng tới một xã hội tiêu dùng thực phẩm an toàn và theo quy định của pháp luật. Sau lễ phát động, nhiều hoạt động tiêu biểu liên tục được triển khai trên địa bàn 14 phường trực thuộc quận Ba Đình, với sự tham gia của các ban ngành đoàn thể; Có 14 đoàn liên ngành cấp phường và 02 đoàn liên ngành cấp quận liên tục thanh kiểm tra các cơ sở SX, KD và chế biến thực phẩm nhằm đẩy mạnh và nâng cao ý thức thực hiện luật an toàn vệ sinh thực phẩm. Đã thu được kết quả nhất định: thanh kiểm tra 340 cơ sở trong đó đạt tiêu chuẩn 220 cơ sở, xử phạt 9 cơ sở, huỷ sản phẩm của 11 cơ sở...

Trung tâm Y tế Ba Đình liên tục tổ chức các lớp tập huấn và khám sức khoẻ cho người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm: Tập huấn 743 người, KSK 543 người. Trong thời gian tới, tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2011 trên phạm vi toàn quận Ba Đình.

Trung tâm Y tế quận