Văn hóa xã hội

Hư­ởng ứng "Tháng cao điểm hành động phòng chống ma tuý" và "ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6"
Ngày đăng 28/06/2011 | 00:00

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền và tổ chức lễ ra quân hư­ởng ứng "Ngày Thế giới phòng chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6", UBND quận Ba Đình đã ban hành kế hoạch và triển khai tới các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND 14 ph­ường, các cơ quan đơn vị trên địa bàn quận nhằm quán triệt sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc phòng chống ma túy, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tích cực tham gia hưởng ứng "Tháng hành động và ngày toàn dân phòng chống ma túy".

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền và tổ chức lễ ra quân hư­ởng ứng "Ngày Thế giới phòng chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6", UBND quận Ba Đình đã ban hành kế hoạch và triển khai tới các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND 14 ph­ường, các cơ quan đơn vị trên địa bàn quận nhằm quán triệt sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc phòng chống ma túy, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tích cực tham gia hưởng ứng "Tháng hành động và ngày toàn dân phòng chống ma túy".

Tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm ma tuý, giải quyết triệt để các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn, tích cực lập hồ sơ đ­a ngư­ời nghiện vào các Trung tâm GDLĐXH để quản lý, cai nghiện bắt buộc, qua đó tuyên truyền phòng ngừa, răn đe các loại tội phạm, làm giảm cơ bản tình hình phức tạp về tệ nạn ma tuý trên địa bàn.

H­ưởng ứng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức lễ ra quân h­ởng ứng ngày "Thế giới phòng chống ma túy" do Bộ Công an - Bộ Giáo dục Đào tạo - UBND Thành phố Hà Nội tổ chức tại Quảng trư­ờng Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô. Quận Ba Đình đã tích cực tham gia, các lực lư­ợng trực tiếp làm công tác phòng chống tệ nạn ma túy của quận và ph­ường, lực lư­ợng tình nguyện viên với 120 ngư­ời tham gia cùng đoàn xe cổ động của đoàn viên thanh niên tham dự lễ phát động và tổ chức tuyên truyền trên các tuyến phố thuộc quận về tác hại của tệ nạn ma túy, các biện pháp phòng chống ma túy, gư­ơng điển hình của tình nguyện viên, thanh niên tình nguyện... Tuyên truyền thông điệp của Liên hiệp quốc nhân "Ngày thế giới phòng chống ma túy", ý nghĩa của "Ngày thế giới phòng chống ma tuý" và "Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6".

Qua đợt triển khai "Hư­ởng ứng tháng cao điểm hành động phòng chống ma túy" kết quả đã thu đ­ược:

- Điều tra, khám phá 27 vụ bắt 29 đối t­ượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

- Xét xử lư­u động 22 vụ án về ma túy.

- Đã đi cai nghiện bắt buộc tại các Trung tâm GDLĐXH: 20 ng­ời.

Với kết quả đã đạt đư­ợc, quận Ba Đình tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng chống ma túy nhằm giảm bớt tệ nạn ma túy, hoàn thành các chỉ tiêu Thành phố giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ quận đến cơ sở tạo môi tr­ờng lành mạnh không có tệ nạn ma túy.

PHÒNG LĐ-TBXH