Văn hóa xã hội

Hưởng ứng ngày dân số thế giới 11/7
Ngày đăng 12/07/2011 | 00:00

Sáng ngày 8/7/2011, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7 và ra quân triển khai chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/KHHGĐ đợt II năm 2011 trên địa bàn toàn quận.

Sáng ngày 8/7/2011, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7 và ra quân triển khai chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/KHHGĐ đợt II năm 2011 trên địa bàn toàn quận.

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Quận uỷ - HĐND - UBND quận và đông đảo các đồng chí lãnh đạo, hơn 1.000 cán bộ và nhân dân 14 phường tham dự, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn quận.

Đồng chí Nguyễn Phong Cầm - Uỷ viên Ban thường vụ Quận uỷ, Phó chủ tịch UBND quận phát biểu ý kiến chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân số - KHHGĐ trong thời gian tới :

- Công tác Dân số - KHHGĐ cần tập trung vào công tác truyền thông, vận động - chuyển đổi hành vi KHHGĐ.

- Các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác dân số, huy động sự vào cuộc, đồng tình ủng hộ của nhân dân và cán bộ trong toàn quận, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch Thành phố giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH quận Ba Đình.

Đại diện Đảng uỷ - UBND phường Liễu Giai đã hưởng ứng ra quân triển khai chiến dịch truyền thông, lồng ghép dịch vụ KHHGĐ đợt II do Thành phố phát động. 14 phường phát biểu quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình của chiến dịch với mục tiêu: phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm sinh và sinh con thứ 3, chăm sóc SKSS/KHHGĐ, phấn đấu mỗi gia đình chỉ có 1 hoặc 2 con khoẻ mạnh để nuôi dạy cho tốt, nâng cao chăm sóc SKSS/KHHGĐ, góp phần nâng cao chất lượng dân số Thủ đô.

Trung tâm DS - KHHGĐ quận