Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình tổ chức tập huấn công tác bảo trợ xã hội năm 2011
Ngày đăng 14/07/2011 | 00:00

Ngày 12/7/2011, phòng LĐ - TBXH đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức lớp tập huấn công tác bảo trợ xã hội năm 2011

Ngày 12/7/2011, phòng LĐ - TBXH đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức lớp tập huấn công tác bảo trợ xã hội năm 2011

Tham dự lớp học có 120 học viên là đại diện lãnh đạo các phòng, ngành, đoàn thể thuộc quận; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo, các đồng chí đại diện tổ trưởng tổ dân phố 14 phường.

Tại buổi tập huấn các học viên đã được nghe đồng chí Bùi Thị Hoa - Quận uỷ viên, Trưởng phòng LĐTBXH quận truyền đạt các nội dung cơ bản về: Nghị định 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; nội dung các văn bản thực hiện Luật người cao tuổi; công tác bảo trợ xã hội, trợ giúp người nghèo năm 2011.

Việc tổ chức tập huấn công tác bảo trợ xã hội nhằm tạo điều kiện cho các học viên nắm vững các văn bản của Nhà nước, từ đó tích cực, chủ động thực hiện công tác giảm nghèo, công tác bảo trợ xã hội, chăm sóc người cao tuổi tại cơ sở.

Phòng LĐ-TBXH