Văn hóa xã hội

Lễ công bố Quyết định thành lập công đoàn chi nhánh ngân hàng công thương Trung Quốc tại Hà Nội
Ngày đăng 08/08/2011 | 00:00

Sau 3 tháng tuyên truyền vận động, ngày 04 tháng 8 năm 2011, tại Khách sạn Deawoo, Ban Thường vụ Ban Chấp hành LĐLĐ quận Ba Đình đã hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn Ngân hàng Công thương Trung Quốc - Chi nhánh Hà Nội (ICBC)

Sau 3 tháng tuyên truyền vận động, ngày 04 tháng 8 năm 2011, tại Khách sạn Deawoo, Ban Thường vụ Ban Chấp hành LĐLĐ quận Ba Đình đã hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn Ngân hàng Công thương Trung Quốc - Chi nhánh Hà Nội (ICBC)

Đây là đơn vị có 100% vốn nước ngoài, có đăng kí kinh doanh ngân hàng từ năm 2009 tại Hà Nội. Ban chấp hành Công đoàn lâm thời có 5 người (ảnh) với 26 đoàn viên là người lao động Việt Nam . Tại buổi lễ, đại diện Ban chấp hành Công đoàn lâm thời đã trình bày chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011 và 2012 với một số công tác trọng tâm như: Phối hợp với chủ doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể; Giám sát thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, v.v… Đây là Công đoàn cơ sở thứ 431 trực thuộc LĐLĐ quận Ba Đình. Đây cũng là công đoàn cơ sở thứ 32 mới được LĐLĐ quận Ba Đình vận động thành lập trong 6 tháng đầu năm 2011.

Tin, ảnh: Ngô Văn Minh