Văn hóa xã hội

Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm quận tổ chức hội nghị đánh giá công tác 7 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2011
Ngày đăng 09/08/2011 | 00:00

Ngày 3/8/2011, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm quận tổ chức sơ kết tháng cao điểm hành động phòng chống ma tuý (từ 1/6/2011 - 30/6/2011) và công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm 7 tháng đầu năm.

Ngày 3/8/2011, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm quận tổ chức sơ kết tháng cao điểm hành động phòng chống ma tuý (từ 1/6/2011 - 30/6/2011) và công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm 7 tháng đầu năm.

Tham dự hội nghị cú:

- Các đồng chí trong Ban chỉ đạo quận.

- Trưởng, phó Ban chỉ đạo, cán sự 05-06, Đội trưởng Đội hoạt động xã hội tình nguyện, chủ nhiệm CLB B93, trưởng trạm Y tế của 14 phường.

Hội nghị đã đánh giá tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn, các điểm, tụ điểm phức tạp được kiểm chế, không phát sinh điểm, tụ điểm mới. Kết quả đạt được:

- Điều tra bắt giữ đề nghị truy tố đạt 73,3% chỉ tiêu giao.

- Cai nghiện bắt buộc đạt 62,6% chỉ tiờu giao.

- Duy trì hiệu quả hoạt động của CLB B93 và hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện; làm tốt công tác quản lý sau cai.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Cầm - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ - Phó chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh và yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường tập trung thực hiện tốt những nội dung:

- Tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản, chủ động trong công tác nắm tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, công tác đấu tranh điều tra, khám phá các vụ án ma túy.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện tại các Trung tâm theo Nghị định 135 của Chính phủ. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao.

- Thực hiện tốt Nghị định 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma tuý; Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Duy trì mô hình sinh hoạt của CLB B93, chỉ đạo hoạt động của lực lượng của tình nguyện viên làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn cho người nghiện ma túy và gia đình họ.

- Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, các hoạt động phòng chống tệ nạn mại dâm.

- Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới chuyên trách cộng tác viên, tuyên truyền có chiều sâu về phòng chống HIV/AIDS.

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẬN