Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình sơ kết công tác phát triển công đoàn trong các thành phần kinh tế
Ngày đăng 01/09/2011 | 00:00

Ngày 25 tháng 8 năm 2011, tại trụ sở UBND quận, Ban Chỉ đạo phát triển công đoàn trong các thành phần kinh tế quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phát triển công đoàn trong các thành phần kinh tế.

Ngày 25 tháng 8 năm 2011, tại trụ sở UBND quận, Ban Chỉ đạo phát triển công đoàn trong các thành phần kinh tế quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phát triển công đoàn trong các thành phần kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Phong Cầm, Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ những khó khăn trong công tác phát triển công đoàn trong các thành phần kinh tế quận Ba Đình. Đó là hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn đều rất nhỏ, lực lượng lao động ít, lại thường xuyên biến động, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động còn hạn chế. Những vi phạm pháp luật lao động tại doanh nghiệp về: hợp đồng lao động, xây dựng thang bảng lương, thoả ước lao động tập thể, đóng BHXH, thành lập công đoàn cơ sở, trích nộp kinh phí công đoàn, an toàn vệ sinh lao động, v.v… Còn khá phổ biến.

Trong năm 2010 và 8 tháng ®Çu n¨m 2011, công tác phát triển công đoàn trong các thành phần kinh tế ở quận Ba Đình được xác định là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó LĐLĐ có vai trò chØ ®¹o trực tiếp.Từ đó chủ động nắm nguồn các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, xây dựng chương trình công tác năm, kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công cán bộ, giao ban chỉ đạo công tác thường xuyên, tuyên truyền phát triển công đoàn trong doanh nghiệp bằng nhiều hình thức. Tæ chøc kiểm tra, khảo sát, hướng dẫn nắm tình hình chấp hành pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả phát huy sức mạnh của các phòng ban ngành, định kì sơ kết rút kinh nghiệm, khen thưởng động viên các tập thể và cá nhân, đề ra biện pháp trong thời gian tiếp theo.

Năm 2010, thành lập 51 CĐCS = 102% kế hoạch, kết nạp 2.652 đoàn viên = 132% kế hoạch; 8 tháng năm 2011, thành lập 56 CĐCS = 186% kế hoạch, kết nạp 1.725 đoàn viên = 101% kế hoạch. Chất lượng CĐCS trong các thành phần kinh tế được nâng lên một bước, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở quận Ba Đình từ nhiều năm nay được xếp ở vị trí số 1 của Thành phố, được LĐLĐ Thành phố, Quận uỷ ghi nhận và đánh giá cao.

Tuy nhiên, số lượng CĐCS được thành lập so với tổng số doanh nghiệp còn thấp (khoảng 15%), chất lượng CĐCS khu vực ngoài nhà nước còn hạn chế (mới có 58% CĐCS đạt vững mạnh).

Hội nghị đã trao đổi, thống nhất quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo nhiệm kì 2011-2015, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thống nhất các nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển công đoàn trong các thành phần kinh tế đến hết năm 2011, trong đó có việc tổ chức 5 tổ khảo sát, hướng dẫn củng cố hoạt động 30 CĐCS trong tháng 9, thành lập đoàn liên ngành kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại 20 doanh nghiệp trong tháng 10./.

Tin, ảnh: Ngô Văn Minh