Văn hóa xã hội

Phòng LĐTBXH quận Ba Đình tổ chức tập huấn công tác thu thập và xử lý thông tin biến động cung lao động năm 2011 trên địa bàn quận
Ngày đăng 19/09/2011 | 00:00

Thực hiện kế hoạch số 1418/KH-LĐTBXH ngày 25/8/2011 của Sở LĐTBXH về thu thập và xử lý thông tin biến động cung lao động năm 2011 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong các ngày 14, 15 và 19/9/2011, Phòng LĐTBXH quận tổ chức các lớp tập huấn công tác thu thập và xử lý thông tin biến động cung lao động năm 2011 với tổng số 1.020 học viên đại diện cho các phòng ban, ngành, đoàn thể quận và phường; các đồng chí là điều tra viên, tổ trưởng tổ dân phố của 14 phường trên địa bàn quận tham dự.

Thực hiện kế hoạch số 1418/KH-LĐTBXH ngày 25/8/2011 của Sở LĐTBXH về thu thập và xử lý thông tin biến động cung lao động năm 2011 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong các ngày 14, 15 và 19/9/2011, Phòng LĐTBXH quận tổ chức các lớp tập huấn công tác thu thập và xử lý thông tin biến động cung lao động năm 2011 với tổng số 1.020 học viên đại diện cho các phòng ban, ngành, đoàn thể quận và phường; các đồng chí là điều tra viên, tổ trưởng tổ dân phố của 14 phường trên địa bàn quận tham dự.

Mục đích tập huấn nhằm thu thập thông tin biến động về thực trạng cung lao động, gồm: lao động việc làm, thất nghiệp và biến động lao động, việc làm của quận, làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách về việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển thị trường lao động của quận và thành phố. Phạm vi thu thập thông tin biến động đến tất cả những người từ đủ 15 tuổi đã đăng ký hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú có thời hạn tại các hộ gia đình trên địa bàn quận

Toàn bộ thông tin biến động thu thập được từ cơ sở sẽ được cập nhật vào phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu của Thành phố và quốc gia.

Phòng LĐTBXH quận