Văn hóa xã hội

Phòng LĐTBXH quận Ba Đình tổ chức tập huấn xây dựng và đánh giá phường phù hợp với trẻ em
Ngày đăng 18/11/2011 | 00:00

Thực hiện sự chỉ đạo của thường trực Quận uỷ - HĐND - UBND quận Ba Đình, ngày 16/11/2011, Phòng LĐTBXH quận tổ chức lớp tập huấn xây dựng và đánh giá phường phù hợp với trẻ em với gần 200 học viên đại diện cho các phòng ban, ngành, đoàn thể quận; các đồng chí là Phó chủ tịch UBND phụ trách văn hoá xã hội, cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em, cán bộ văn hoá thông tin, các đồng chí là trưởng ban chăm sóc trẻ em khu dân cư của 14 phường; đại diện Ban giám hiệu các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn quận tham dự.

Thực hiện sự chỉ đạo của thường trực Quận uỷ - HĐND - UBND quận Ba Đình, ngày 16/11/2011, Phòng LĐTBXH quận tổ chức lớp tập huấn xây dựng và đánh giá phường phù hợp với trẻ em với gần 200 học viên đại diện cho các phòng ban, ngành, đoàn thể quận; các đồng chí là Phó chủ tịch UBND phụ trách văn hoá xã hội, cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em, cán bộ văn hoá thông tin, các đồng chí là trưởng ban chăm sóc trẻ em khu dân cư của 14 phường; đại diện Ban giám hiệu các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn quận tham dự.

Thông qua buổi tập huấn đã cung cấp tới các học viên nội dung các văn bản của Nhà nước về các quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em cũng như hướng dẫn trình tự, thủ tục, tiêu chí đánh giá và công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em.

Xây dựng phường đạt tiêu chuẩn phường phù hợp với trẻ em là mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể nhằm xây dựng một môi trường an toàn và lành mạnh để trẻ em được thực hiện quyền, bổn phận nhằm phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức; góp phần thực hiện tốt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em hướng tới xây dựng "Một thế giới phù hợp với trẻ em".

Phòng LĐTBXH quận