Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình tổ chức triển khai kế hoạch kỷ niệm Quận Ba Đình tổ chức triển khai kế hoạch kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012)
Ngày đăng 16/12/2011 | 00:00

Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của các Anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh và những người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2012), ngày 13/12/2011, UBND quận chủ trì hội nghị, triển khai kế hoạch tổ chức kỷ kiệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường trên địa bàn.

Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của các Anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh và những người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2012), ngày 13/12/2011, UBND quận chủ trì hội nghị, triển khai kế hoạch tổ chức kỷ kiệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Phong Cầm - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận đã phát biểu và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chủ động tham mưu, xây dựng và triển khai kế hoạch theo lĩnh vực ngành quản lý nhằm tổ chức thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng. Đây cũng chính là hoạt động thiết thực, nâng cao trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân quận Ba Đình phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" tích cực hưởng ứng tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần cổ vũ, động viên, chăm lo đời sống các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trên địa bàn quận.

Phòng LĐTBXH quận