Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo và mừng lễ giáng sinh năm 2011
Ngày đăng 22/12/2011 | 00:00

Ngày 21/12/2011, tại trụ sở Ủy ban MTTQ quận Ba Đình – 18b Lê Hồng Phong, Ban Thường trực MTTQ đã phối hợp với Ban đoàn kết Công giáo quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo và mừng lễ Giáng sinh năm 2011.

Ngày 21/12/2011, tại trụ sở Ủy ban MTTQ quận Ba Đình – 18b Lê Hồng Phong, Ban Thường trực MTTQ đã phối hợp với Ban đoàn kết Công giáo quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo và mừng lễ Giáng sinh năm 2011.

Tới dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Ngà – phó trưởng ban Dân tộc – Tôn giáo UB MTTQ Thành phố Hà Nội; ông Trần Mạnh Thành và ông Nguyễn Văn Kết - Ủy ban đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội; ông Đặng Văn Tường – phó bí thư Quận ủy Ba Đình; ông Nguyễn Phong Cầm – phó chủ tịch UBND quận Ba Đình. Tới dự hội nghị còn có các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận, Chủ tịch UBMTTQ phường, các vị trưởng ban ngành đoàn thể thuộc quận, các vị đại biểu đại diện Ban đoàn kết công giáo quận, tổ đoàn kết công giáo phường và đặc biệt là sự có mặt của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của đồng bào công giáo quận Ba Đình năm 2011.

Năm 2011, dưới sự lãnh đạo của UB đoàn kết Công giáo Thành phố, sự lãnh đạo của Quận ủy – HĐND – UBND - UB MTTQ quận Ba Đình, Ban đoàn kết Công giáo quận đã phát động phong trào thi đua "Mỗi người công giáo Thủ đô là một Công dân tốt"; đồng thời động viên bà con giáo dân trong quận tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Xóa đói, giảm nghèo", các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, MTTQ, các ban CTMT khu dân cư, phong trào thi đua của đồng bào Công giáo quận năm qua đã đi vào ổn định và có chất lượng "bằng đời sống xây trên nền đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, thể hiện người công giáo tốt cũng là công dân tốt".

Tại Hội nghị đã có 05 tập thể và 06 cá nhân điển hình tiên tiến được Ủy ban MTTQ quận Ba Đình tặng giấy khen và thưởng.

Ông Nguyễn Phong Cầm - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã phát biểu ghi nhận những cố gắng, công lao, kết quả của đồng bào công giáo Ba Đình. Ông cũng mong muốn bà con giáo dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống "tốt đời, đẹp đạo"; tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

TT. UB MTTQ QUẬN BA ĐÌNH