Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình với các hoạt động và chăm lo đối tượng chính sách - xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn - năm 2012
Ngày đăng 16/01/2012 | 00:00

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 11379/UBND-LĐCS ngày 29/12/2011 về việc chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012. Ngày 30/12/2011, UBND quận Ba Đình đã triển khai kế hoạch số 132/KH-UBND về tổ chức các hoạt động và chăm lo đối tượng chính sách người có công - xã hội nhân dịp tết nguyên đán Nhâm Thìn - 2012, trong đó quán triệt tinh thần của quận là chăm lo Tết cho người có công với cách mạng, người cao tuổi và đối tượng xã hội với yêu cầu: không để người nào, hộ nào trên địa bàn quận không có Tết.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 11379/UBND-LĐCS ngày 29/12/2011 về việc chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012. Ngày 30/12/2011, UBND quận Ba Đình đã triển khai kế hoạch số 132/KH-UBND về tổ chức các hoạt động và chăm lo đối tượng chính sách người có công - xã hội nhân dịp tết nguyên đán Nhâm Thìn - 2012, trong đó quán triệt tinh thần của quận là chăm lo Tết cho người có công với cách mạng, người cao tuổi và đối tượng xã hội với yêu cầu: không để người nào, hộ nào trên địa bàn quận không có Tết.

Việc cấp tiền quà tết phải đảm bảo nhanh gọn, kịp thời, đúng và đủ theo quy định. Đồng thời, các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội tăng cường các hoạt thăm hỏi, động viên gia đình chính sách tiêu biểu, đối tượng xã hội, đặc biệt quan tâm tới hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; thăm các cơ sở sản xuất của thương binh, người tàn tật; có kế hoạch tổ chức viếng nghĩa trang, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sỹ.

Kết quả thực hiện: tổng số kinh phí chi trả, tặng quà, trợ cấp trong dịp tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012 toàn quận là: trên 15,2 tỷ đồng

1- Chi trợ cấp tháng 1 và 2/2012: cho 3.540 người có công với số tiền 7,1 tỷ đồng; chi trợ cấp tháng 1/2012 cho 2.139 người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 856 triệu đồng.

2- Tặng quà bằng nguồn ngân sách Trung ương: 3.801 người với số tiền 884.600.000 đồng

3- Tặng quà bằng nguồn ngân sách Thành phố:

+ Người có công với cách mạng: 4.009 người với số tiền 1.856.450.000 đồng

+ Hộ nghèo: 897 hộ x 250.000 đồng/hộ với số tiền 224.250.000 đồng

+ Người cao tuổi tròn 90 và tròn 100 tuổi: 216 người với số tiền 137.600.000 đồng

4- Tặng quà bằng nguồn ngân sách quận:

+ Người có công với cách mạng: 361 người với số tiền 139.800.000 đồng

+ Hộ nghèo: 897 hộ x 250.000 đồng/hộ với số tiền 224.250.000 đồng

+ Người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên: 45 người với số tiền 22.500.000 đồng

+ Tặng quà 3147 người cao tuổi: 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi với số tiền 1,6 tỷ đồng

+ Trợ cấp cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội (bao gồm cả người cao tuổi hưởng trợ cấp BTXH) hàng tháng: 2160 người với số tiền 1.080.000.000 đồng

+ Trợ cấp 55 hội viên Hội người mù với số tiền 27.500.000 đồng

+ Trợ cấp 45 hội viên Hội người khuyết tật quận với số tiền 22.500.000 đồng

+ Trợ cấp 58 đối tượng XH người già cô đơn, tâm thần, tàn tật là công dân của quận đang ở các trung tâm nuôi dưỡng trên địa bàn thành phố với số tiền 17,4 triệu đồng

Ngoài ra quận trích từ quỹ "Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em quận" tặng quà cho 140 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không hưởng trợ cấp của 14 phường với số tiền 42 triệu đồng. Thăm và tặng quà 35 gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn với số tiền 28.000.000 đồng. Tổ chức đoàn đại biểu thăm, tặng quà 2 trung tâm nuôi dưỡng người già trẻ tàn tật, mồ côi và Khu điều dưỡng người tâm thần của thành phố tại xã Thuỵ An, Ba Vì. Tặng quà 850 người hiện đang nuôi dưỡng tại 2 trung tâm với số tiền trên 50.000.000 đồng; Thăm hỏi và tặng quà Trường Birla, Làng trẻ em SOS, trường Nguyễn Viết Xuân, Trung tâm bảo trợ xã hội 3 của thành phố...với số tiền 9.600.000 đồng

Các ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường trên địa bàn quận đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho các gia đình chính sách, xã hội, hộ nghèo trên địa bàn: Liên đoàn lao động quận tặng quà cho 44 người lao động có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất 500 nghìn đồng với số tiền 22 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ quận đã thăm hỏi, tặng quà cho 300 hội viên có có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách, xã hội với số tiền trên 90 triệu đồng

5- UBND 14 phường đã triển khai thực hiện kế hoạch phục vụ tết nguyên đán 2012 trên địa bàn, tổ chức chi trả quà tết của Chủ tịch Nước, UBND thành phố và quận đến người có công với cách mạng, các gia đình hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức tặng quà người cao tuổi 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi đảm bảo đầy đủ, chu đáo. Tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn cùng các ban, ngành, đoàn thể của phường tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn đột xuất các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn; tổ chức tu bổ nhà bia tưởng niệm của phường, thăm tặng quà các trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố bằng nguồn ngân sách và nguồn vận động của phường, cụ thể:

+ Trợ cấp khó khăn đột xuất: 1.351 người với số tiền 471,6 triệu đồng (trong đó số tiền từ nguồn vận động là 304,1 triệu đồng).

+ Thăm hỏi, tặng quà: 849 người với số tiền 245,7 triệu đồng (trong đó số tiền từ nguồn vận động là trên 111 triệu đồng).

+ Các công tác từ thiện khác với số tiền 17,5 triệu đồng

+ Tu bổ các nhà bia tưởng niệm liệt sỹ của phường với số tiền 15,5 triệu đồng.

Sáng ngày 18/01/2012 (tức 25 Tết), Quận uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ quận tổ chức viếng nghĩa trang Mai Dịch và nghĩa trang liệt sỹ Hà Nội.

Phòng LĐTBXH quận