Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình triển khai thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ năm 2012
Ngày đăng 27/02/2012 | 00:00

Ngày 22/02/2012, UBND quận Ba Đình tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ năm 2012. Về tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Tâm- Trưởng phòng nghiệp vụ- Chi cục Dân số- KHHGĐ thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phong Cầm- Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình- Trưởng ban công tác Dân số- KHHGĐ quận, các thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số- KHHGĐ quận, trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số- KHHGĐ 14 phường.

Ngày 22/02/2012, UBND quận Ba Đình tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ năm 2012. Về tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Tâm- Trưởng phòng nghiệp vụ- Chi cục Dân số- KHHGĐ thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phong Cầm- Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình- Trưởng ban công tác Dân số- KHHGĐ quận, các thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số- KHHGĐ quận, trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số- KHHGĐ 14 phường.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hiếu - Phó giám đốc Trung tâm Dân số- KHHGĐ quận trình bày kế hoạch thực hiện công tác Dân số- KHHGĐ quận Ba Đình năm 2012, dự thảo kế hoạch tổ chức chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ quận Ba Đình năm 2012.

Tham gia đóng góp ý kiến trong chương trình, các đồng chí trưởng ban công tác Dân số- KHHGĐ các phường đều bày tỏ sự nhất trí với các nội dung trong kế hoạch của quận. Đồng thời các ý kiến đều đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng và Chính quyền tại địa phương trong công tác Dân số - KHHGĐ, đưa pháp lệnh Dân số vào cuộc sống, nâng cao công tác truyền thông, tư vấn vận động thực hiện việc giảm sinh và không sinh con thứ 3+, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh.

Thay mặt Chi cục Dân số- KHHGĐ thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Thị Tâm - Trưởng phòng nghiệp vụ đã tham gia phát biểu ý kiến và chỉ đạo tại Hội nghị. Ý kiến của đồng chí Tâm đã ghi nhận và đánh giá cao kế hoạch thực hiện công tác Dân số- KHHGĐ quận năm 2012, trong đó điểm nhấn quan trọng là đề nghị quận tập trung vào công tác nâng cao năng lực và truyền thông Dân số- KHHGĐ trên toàn quận.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Cầm- Phó chủ tịch UBND - Trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số- KHHGĐ quận nhấn mạnh các nội dung công tác quan trọng cần thực hiện trong năm 2012.

Đó là yêu cầu các ngành thành viên, các đơn vị, 14 phường nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 08-CT/TU ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Thành ủy Hà Nội vể việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số- KHHGĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011- 2015; các đơn vị cần chủ động báo cáo với cấp ủy đảng, tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy đảng cơ sở, phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong công tác Dân số- KHHGĐ; chủ động phối hợp với các ngành thành viên đổi mới công tác truyền thông, đa dạng hóa việc lồng ghép đưa các văn bản chỉ đạo công tác Dân số của Đảng và Nhà nước vào các hoạt động tại cơ sở. Tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác dân số tại cơ sở, đồng chí nhấn mạnh việc các đơn vị cơ sở cần chú trọng nâng cao chất lượng và bồi dưỡng kiến thức, năng lục quản lý cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác dân số.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2011 và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về Dân số - KHHGĐ năm 2012, đồng chí yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể cần vận động, tuyên truyền, huy động được cộng đồng thực sự vào cuộc cho sự nghiệp này. Đồng thời đưa công tác Dân số - KHHGĐ trở thành nhiệm vụ chính trị, nội dung công tác và thi đua hàng năm của từng đơn vị nhằm ngày một nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Ba Đình.

Nguyễn Thanh Hiếu