Văn hóa xã hội

Kỷ niệm 50 năm đền Voi Phục đón nhận bằng di tích cấp quốc gia
Ngày đăng 05/03/2012 | 00:00

Sáng 1/3, phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình) đã tổ chức Lễ hội truyền thống đền Voi Phục tưởng niệm 947 năm ngày hóa của Đức Thánh Linh Lang (1065 - 2012) và kỷ niệm 50 năm đền đón nhận bằng di tích cấp quốc gia (1962 - 2012).

Sáng 1/3, phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình) đã tổ chức Lễ hội truyền thống đền Voi Phục tưởng niệm 947 năm ngày hóa của Đức Thánh Linh Lang (1065 - 2012) và kỷ niệm 50 năm đền đón nhận bằng di tích cấp quốc gia (1962 - 2012).

Đền Voi Phục-Thủ Lệ thuộc "Thăng Long Tứ trấn", thờ Hoàng tử Hoằng Chân, con Vua Lý Thánh Tông và cung phi thứ 9 là bà Hạo Nương. Thủa ấy, quân xâm lược nhà Tống kết hợp với quân Chiêm thành xâm chiếm nước ta. Hoàng tử đã xin vua cha được ra trận để dẹp giặc. Vua đồng ý và cấp quân lệnh cho hoàng tử tùy nghi hành động. Với tài thao lược của mình, Hoàng tử Linh Lang đã đánh tan quân giặc, giữ yên được bờ cõi. Nhà vua mở yến tiệc khao thưởng các tướng sĩ và có ý muốn nhường ngôi cho hoàng tử Linh Lang nhưng ngài không nhận. Ít lâu sau, hoàng tử lâm bệnh và mất vào ngày mùng 10 tháng hai âm lịch. Vua cha thương xót người con có tài, nên sắc phong là Linh Lang Đại Vương thượng đẳng phúc thần và cho lập đền thờ để dân chúng hương khói đời đời. Đền nằm trong gò Long Thủ. Với giá trị và ý nghĩa to lớn về lịch sử văn hóa của di tích, năm 1962, Đền Voi Phục đã vinh dự được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích cấp quốc gia. 50 năm qua, những giá trị vật thể của ngôi đền và khuôn viên di tích đều được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp. Đây chính là sự trân trọng, tôn vinh và tri ân đối với bậc hiền tài đã có công với nước, đồng thời cũng là nơi giáo dục truyền thống đánh giặc ngoại xâm, điểm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh, giáo dục hướng thiện cho mọi người.

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Ngọc Khánh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền MTTQ, các đoàn thể, cán bộ và nhân dân trong phường phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn liền với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong giữ gìn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của di tích, thực hiện tốt luật di sản đòng thời kiên quyết đấu tranh với các tệ nạn mê tín dị đoan và các biểu hiện tiêu cực khác, xây dựng di tích đền Voi Phục không những là điểm nhấn về kiến trúc đô thị, điểm đến của văn hóa tâm linh mà còn là điểm du lịch hấp dẫn của nhân dân thủ đô và cả nước.

Nhân dịp này, UBND Thành phố Hà Nội khen thưởng Ban quản lý di tích đền Voi Phục do làm tốt công tác quản lý và bảo tồn phát huy di tích.

Sau đây là một số hình ảnh tại Lễ hội truyền thống Đền Voi Phục:

Nghi lễ chuẩn bị dâng hương

Lãnh đạo sở, ban, ngành, quận, huyện dâng hương tưởng niệm

Tái hiện lịch sử ca ngời công đức hoàng tử Linh Lang

Theo Cổng GTĐT Hà Nội