Văn hóa xã hội

UBND quận Ba Đình đã tổ chức thăm và tặng quà các trung tâm, gia đình có người tàn tật trên địa bàn quận nhân ngày bảo vệ chăm sóc người tàn tật Việt Nam 18/4/2012
Ngày đăng 20/04/2012 | 00:00

Ngày 17/4/2012, UBND quận Ba Đình đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà các trung tâm, gia đình có người tàn tật nhân ngày bảo vệ chăm sóc người tàn tật Việt Nam 18/4 với tổng số tiền là 16 triệu đồng.

Ngày 17/4/2012, UBND quận Ba Đình đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà các trung tâm, gia đình có người tàn tật nhân ngày bảo vệ chăm sóc người tàn tật Việt Nam 18/4 với tổng số tiền là 16 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo UBND 14 phường, các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội của quận có các hoạt động quan tâm chăm sóc và giúp đỡ người tàn tật đặc biệt khó khăn như: khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ học nghề tạo việc làm.

Đây là việc làm thường kỳ nhiều năm nay quận Ba Đình đã thực hiện, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền quận tới những gia đình người khuyết tật gặp nhiều khó khăn, đồng thời qua đó nhằm động viên, tạo điều kiện thuận lợi để người tàn tật tham gia các hoạt động xã hội, vươn lên hoà nhập với cộng đồng

Phòng LĐTBXH