Văn hóa xã hội

Ba Đình triển khai kế hoạch về nhiệm vụ năm học 2016 - 2017
Ngày đăng 02/12/2016 | 08:26

HNP - Sáng 1/12, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 14/11/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017.

Theo đó, quận sẽ triển khai có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 trong toàn ngành gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh nhằm đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

 

Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tiếp tục rà soát, đánh giá chất lượng, số lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của các bậc học, ngành học theo chuẩn/tiêu chuẩn và định mức quy định. Thực hiện theo quy hoạch của Thành phố về phát triển hệ thống giáo dục và mạng lưới trường học; tích cực tham mưu thực hiện các giải pháp, nội dung mới phù hợp xu thế phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn; phấn đấu duy trì và nâng cao số lượng trường học đạt chuẩn, đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập của nhân dân. 

 

Cùng với đó, đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành trong việc dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh; chú trọng quản lý chất lượng giáo dục, chất lượng đầu ra. Đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Đồng thời, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức tuân thủ pháp luật, tinh thần yêu lao động, yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường cho học sinh gắn việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục…

 

Thu Uyên