Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình tổ chức truyền thông về phòng chống lao động trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em
Ngày đăng 11/06/2012 | 00:00

Vừa qua, UBND quận Ba Đình đã tổ chức điểm truyền thông phòng chống lao động trẻ em và tai nạn thương trẻ em nhằm tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, can thiệp và trợ giúp kịp thời, hiệu quả các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, TNTT và trẻ phải lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trên địa bàn.

Vừa qua, UBND quận Ba Đình đã tổ chức điểm truyền thông phòng chống lao động trẻ em và tai nạn thương trẻ em nhằm tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, can thiệp và trợ giúp kịp thời, hiệu quả các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, TNTT và trẻ phải lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trên địa bàn.

Tham dự buổi truyền thông có đồng chí Nguyễn Phong Cầm - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy - Phó chủ tịch UBND quận và các đồng chí lãnh đạo phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND 14 phường, cán bộ làm công tác trẻ em, VHTT, cán bộ khu dân cư, 50 trẻ em, gia đình trẻ phường Phúc Xá và đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên quận Ba Đình.

Tại buổi truyền thông, Ban chỉ đạo quận đã đề cập đến sự quan tâm của các ngành, các cấp đến công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; các nội dung để tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, can thiệp và trợ giúp kịp thời, hiệu quả các trường hợp trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ em. Để thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ em, phòng chống lao động trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em, các ngành, các cấp cần thực hiện một số nội dung như :

1- Tăng cường công tác tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Chú trọng truyền thông tư vấn, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và người dân trong việc thực hiện quyền của trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ em, phòng chống lao động trẻ em và phòng chống các loại xâm hại/lạm dụng trẻ em, phát hiện, tố giác và xử lý nghiêm những hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

2- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt, phát hiện kịp thời và phối hợp giải quyết có hiệu quả tình trạng trẻ em phải lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, các vụ việc xâm hại trẻ em trên địa bàn. Đặc biệt đối với các nhóm trẻ có nguy cơ cao như: Trẻ em trong các gia đình vi phạm pháp luật, các gia đình khó khăn, trẻ em làm việc tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và trẻ em giúp việc gia đình. Đồng thời, thường xuyên cập nhật tình hình những vấn đề có liên quan đến trẻ em thông qua các thông tin đại chúng như các báo điện tử Dân trí, Vietnamnet.

3- Phát hiện, can thiệp và trợ giúp kịp thời các trường hợp trẻ em bị lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trẻ bị bạo lực, xâm hại... đảm bảo cho các em được sống trong môi trường an toàn, được chăm sóc phục hồi và hòa nhập với gia đình và cộng đồng.

4- Triển khai tốt hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, xây dựng mô hình ngôi nhà an toàn tại cộng đồng nhằm giảm tỷ lệ tử vong và tàn tật ở trẻ em do tai nạn thương tích gây ra góp phần thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Công ước Quốc tế về quyển trẻ em một cách thiết thực nhất.

5- Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường, bảng tin, cấp phát tờ rơi, tờ gấp, tổ chức nói chuyện chuyên đề phổ biến kiến thức, kỹ năng, cách phòng, chống nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em phải lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ em, cách nhận diện hành vi xâm hại tình dục trẻ em, tập trung vào nhóm đối tượng nguy cơ cao.

Ngay sau buổi phát động, lực lượng thanh niên phường Phúc Xá đã tổ chức đoàn xe cổ động tuyên truyền đi các tuyến phố trên địa bàn quận nhằm kêu gọi mọi người nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân, gia đình, cộng đồng tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; góp phần xây dựng "Một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em và hãy xóa bỏ lao động nặng nhọc đối với trẻ em".

Phòng LĐTB&XH