Văn hóa xã hội

Lễ ra quân hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống ma tuý 26/06”
Ngày đăng 27/06/2012 | 00:00

Ngày 26/6, UBND - Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm quận Ba Đình tổ chức lễ ra quân hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6".

Ngày 26/6, UBND - Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm quận Ba Đình tổ chức lễ ra quân hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6".

Lễ ra quân đã huy động được sự tham gia đồng bộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, lực lượng công an, tình nguyện viên, thanh niên... trên địa bàn quận.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy đã được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc; các tệ nạn xã hội về ma tuý đã giảm so với cùng kỳ.

Thông qua lễ ra quân hưởng ứng, nhằm quán triệt sâu rộng và chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi người dân trong việc phòng chống ma tuý, góp phần xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh không có tệ nạn ma tuý.

P.LĐTBXH