Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình tổ chức buổi truyền thông hưởng ứng ngày “Gia đình Việt Nam 28/6”
Ngày đăng 28/06/2012 | 00:00

Ngày 27/6/2012, quận Ba Đình tổ chức buổi truyền thông hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 nhằm tuyên truyền và đề cao giá trị ngày gia đình tới đông đảo tầng lớp nhân dân trong quận.

Ngày 27/6/2012, quận Ba Đình tổ chức buổi truyền thông hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 nhằm tuyên truyền và đề cao giá trị ngày gia đình tới đông đảo tầng lớp nhân dân trong quận.

Buổi truyền thông đã đề cập đến giá trị của gia đình và những kết quả của quận trong công tác gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, tích cực tham gia và thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, đồng thời phản ánh những vấn đề bức xúc , những hiện tượng tiêu cực của một số ít gia đình trong xã hội.

Cũng trong buổi truyền thông đại diện Hội LHPN quận, UBND phường Ngọc Khánh đã tham gia hưởng ứng với nhiều việc làm thiết thực trong việc nâng cao vai trò của các ngành, các cấp đoàn thể, chính quyền trong công tác tuyên truyền nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Sau buổi truyền thông, quận đã tổ chức đoàn xe tuyên truyền, cổ động về ngày "Gia đình Việt Nam", với mong muốn các thành viên, mỗi gia đình cùng nâng cao trách nhiệm xây dựng gia đình, xây dựng quận văn minh- giàu đẹp.

Phòng VHTT