Văn hóa xã hội

Tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý Nhà nước về dịch vụ văn hoá
Ngày đăng 06/07/2012 | 00:00

Sáng 6/7, UBND quận Ba Đình tổ chức tập huấn công tác quản lý Nhà nước về dịch vụ văn hoá năm 2012 cho 56 học viên thuộc Đội kiểm tra liên ngành, Đội QLHC, Đội An ninh, phó chủ tịch UBND và cán bộ văn hoá – thông tin 14 phường.

Sáng 6/7, UBND quận Ba Đình tổ chức tập huấn công tác quản lý Nhà nước về dịch vụ văn hoá năm 2012 cho 56 học viên thuộc Đội kiểm tra liên ngành, Đội QLHC, Đội An ninh, phó chủ tịch UBND và cán bộ văn hoá – thông tin 14 phường.

Các học viên đã được nghe Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Minh Thái trình bày các nội dung mới quy định tại Nghị định số 01/2012/NĐ- CP ngày 04/1/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan của Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch. Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 01/2012/NĐ – CP sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan của 06 Nghị định như Nghị định số 100/2006/NĐ- CP; Nghị định số 86/2005/NĐ – CP; Nghị định số 98/2010/NĐ- CP; Nghị định số 92/2007/NĐ- CP; Nghị định số 02/2009/NĐ- CP; Nghị định số 103/2009/NĐ- CP.

Cũng theo quy định mới sửa đổi Nghị định số 103/2009/NĐ- CP thì một số điều kiện, thủ tục về hồ sơ, giấy phép như thủ tục cấp giấy phép công diễn, tổ chức lễ hội, hồ sơ và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke... được sửa đổi giảm thiểu. Các điều kiện khác như địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý bằng văn bãi bỏ.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe thêm các quy định tại Thông tư số 05/2012/TT- BVHTTDL ngày 02/5/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sửa đổi một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT- BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT.

Thông qua tập huấn, các học viên sẽ kịp thời nắm bắt các quy định mới liên quan đến lĩnh vực văn hoá, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước tại địa phương.

P.VHTT