Văn hóa xã hội

Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7
Ngày đăng 17/07/2012 | 00:00

Ngày 10/7, UBND quận Ba Đình đã tổ chức kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới Thế giới 11/7 và sơ kết công tác Dân số - chăm sóc SKSS/KHHGĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2012.

Ngày 10/7, UBND quận Ba Đình đã tổ chức kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới Thế giới 11/7 và sơ kết công tác Dân số - chăm sóc SKSS/KHHGĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2012.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Vân Thủy - Giám đốc Trung tâm Dân số-KHHGĐ quận báo cáo kết công tác Dân số chăm sóc SKSS/KHHGĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2012.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Cầm- Thườngvụ Quận uỷ - Phó chủ tịch UBND quận - Trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số- KHHGĐ quận ghi nhận những kết quả đạt được. Đồng chí nhấn mạnh công tác dân số của quận đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức do quy mô dân số lớn, dân trí không đồng đều, nhận thức vẫn còn lạc hậu gây ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác dân số.

Đồng chí đã đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ, các cấp tăng cường và đổi mới nâng cao chất lượng truyền thông, tuyên truyền giáo dục phổ biến các chính sách về công tác Dân số. Đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy làm công tác dân số; xây dựng kế hoạch cụ thể, khuyến khích, động viên người dân, đặc biệt là cán bộ đảng viên, công chức phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về công tác DS-KHHGĐ.

TTDSKHHGĐ