Văn hóa xã hội

Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về gia đình năm 2012
Ngày đăng 01/08/2012 | 00:00

Ngày 31 tháng 7 năm 2012, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị và Phòng Văn hoá và Thông tin quận Ba Đình đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Gia đình cho đối tượng là các đồng chí Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, phó chủ tịch UBND, Chủ tịch hội phụ nữ, trưởng Công an và cán bộ văn hoá thông tin 14 phường, Chủ nhiệm 9 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình về kiến thức quản lý nhà nước về gia đình, trong việc xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng người Hà Nội văn minh.

Ngày 31 tháng 7 năm 2012, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị và Phòng Văn hoá và Thông tin quận Ba Đình đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Gia đình cho đối tượng là các đồng chí Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, phó chủ tịch UBND, Chủ tịch hội phụ nữ, trưởng Công an và cán bộ văn hoá thông tin 14 phường, Chủ nhiệm 9 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình về kiến thức quản lý nhà nước về gia đình, trong việc xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng người Hà Nội văn minh.

Tham dự hội nghị và triển khai nội dung có: ông Hoa Hữu Vân – Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Vũ Minh Thu – Phó trưởng phòng Xây dựng nếp sống Văn hoá và Gia đình - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe phổ biến Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được phổ biến các Thông tư và Hướng dẫn của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch về việc phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình; đối tượng, điều kiện, cơ quan hoàn trả thiệt hại về giá trị tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình và hướng dẫn thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác gia đình; thống nhất về nhận thức, hình thức và biện pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác gia đình, thảo luận các biện pháp để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ được giao, các đại biểu cũng phản ánh về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý nhà nước về công tác gia đình trong thực tiễn, đồng thời đưa ra một số giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác gia đình trong thời gian tới.

Phòng Văn hoá và thông tin