Văn hóa xã hội

Hội nghị Triển khai quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2012
Ngày đăng 20/08/2012 | 00:00

Ngày 16-8-2012, Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hướng dẫn việc đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”,“Tổ dân phố văn hoá” và thực hiện nếp sống trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tới dự và chủ trì hội nghị có Đồng chí Nguyễn Phong Cầm, UVTV Quận uỷ - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí phó ban chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo quận và phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, cán bộ Văn hoá thông tin 14 phường.

Ngày 16-8-2012, Ban Chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; hướng dẫn việc đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá","Tổ dân phố văn hoá" và thực hiện nếp sống trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tới dự và chủ trì hội nghị có Đồng chí Nguyễn Phong Cầm, UVTV Quận uỷ - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí phó ban chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo quận và phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, cán bộ Văn hoá thông tin 14 phường.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Uỷ ban nhân dân quận về ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Ban Chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận; thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo. Tại hội nghị đã nghe đóng góp ý kiến của các phường về hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên và phát huy sức mạnh của toàn dân nhằm nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Cầm, UVTV Quận uỷ - Phó Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xây dựng triển khai kế hoạch tuyên truyền về chương trình, quy chế và các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; phối hợp với Ban tuyên giáo Quận uỷ hướng dẫn tổng thể về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đề xuất với Ban chỉ đạo Thành phố và các ban, ngành hữu quan xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ những vướng mắc cho địa phương, cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo phải thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Trong đó, UBND , Ban Chỉ đạo phường phải xây dựng quy chế, kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2012-2015, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quận.

Tin, ảnh:Phòng Văn hoá Thông tin